Trang nhà > Hỗ trợ > Search a location (Tìm địa điểm trên bản đồ)

Search a location (Tìm địa điểm trên bản đồ)

Thứ Năm 5, Tháng Mười Một 2015

Click on the map then select a marker (nhấp vào bản đồ rồi chọn địa điểm):

  • Red star (sao đỏ) = Community hall (Đình)
  • Green star (sao xanh lục) = Temple (Đền, Miếu)
  • Blue ball (bóng xanh lam) = Building (Tòa nhà)
  • Yellow star (sao vàng) = Pagoda (Chùa, Am)
  • Purple cross (chữ thập tím) = Church (Nhà thờ)
  • Red ball (bóng đỏ) = Historic relics (Di tích lịch sử)
  • Green ball (bóng xanh lục) = Entertainment (Giải trí)
  • Yellow bed (giường vàng) = Hotel (Khách sạn)

Có nhắn tin hay bình luận gì không?

xét trước, đăng sau

Diễn đàn này được điều hợp trước: bài vở đóng góp sẽ xuất hiện sau khi được quản trị viên chấp thuận.

Chi tiết về bạn (không bắt buộc)
Votre message