LOGO CỦA WEBSITE NÀY

Trang nhà > HELP > Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

Thứ Tư 22, Tháng Sáu 2011

  • Bản đối chiếu tên phố Hà Nội mới và cũ, 1946, Nxb. Đại La (số 46 Trần Thánh Tông, Hà Nội).
  • Chùa Hà Nội - Nxb. Văn hóa Thông tin, 2005 - Nguyễn Thế Long, Phạm Mai Hùng
  • Đình và đền Hà Nội - Nxb. Văn hóa Thông tin, 2005 - Nguyễn Thế Long
  • Hà Nội, Di tích Lịch sử Văn hóa và Danh thắng - Trung tâm UNESCO bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam, 2002 - Doãn Đoan Trinh
  • Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX - Nxb. Hà Nội, 2000 - Nguyễn Văn Uẩn
  • Phố phường Hà Nội xưa - Nxb. Hà Nội, 2004 - Hoàng Đạo Thúy
  • Phố và đường Hà Nội - Nxb. Giao thông Vận tải, 2004 - Nguyễn Vinh Phúc