LOGO CỦA WEBSITE NÀY

Trang nhà > HELP > Vị trí địa lý của bạn

Vị trí địa lý của bạn

Thứ Ba 9, Tháng Sáu 2015

  • Ứng dụng I’m Here! cho biết trạng thái geotagging (đánh dấu vị trí) có được kích hoạt trên trình duyệt web của bạn hay chưa, còn nếu có thì vị trí lúc này của bạn trên bản đồ là gì.
  • Nếu cần phải kích hoạt geotagging, bạn hãy click vào đây