Trang nhà > Hỗ trợ > Vị trí địa lý của bạn

Vị trí địa lý của bạn

Thứ Ba 9, Tháng Sáu 2015

  • Ứng dụng I’m Here! (Tôi đang ở đây!) cho biết vị trí địa lý (geotagging) có được kích hoạt trên trình duyệt web của bạn hay chưa, và nếu có thì vị trí lúc này của bạn trên bản đồ là gì.
  • Nếu cần phải kích hoạt geotagging, bạn hãy click vào đây

Có nhắn tin hay bình luận gì không?

xét trước, đăng sau

Diễn đàn này được điều hợp trước: bài vở đóng góp sẽ xuất hiện sau khi được quản trị viên chấp thuận.

Chi tiết về bạn (không bắt buộc)
Votre message