Trang nhà > Hỗ trợ > Cách sử dụng từ khóa

Using Keywords

Cách sử dụng từ khóa

Utilisation des mots-clefs

Chủ Nhật 6, Tháng Chín 2015

Google không phân biệt dấu tiếng Việt nên trang web này dùng từ khóa tiếng Anh.
Bạn nhập 1 từ khóa vào ô "Tìm kiếm" ở đầu trang thì sẽ thấy những bài liên quan.

Có 4 nhóm từ khóa, trong mỗi nhóm cũng chỉ cần nhớ vài từ khóa thôi:

  • classification dùng để tìm theo thể loại: community hall (đình), hill (gò đồi), museum (bảo tàng), pagoda (chùa), river (sông), square (quảng trường), street (phố), temple (đền, miếu), village (làng), ward (phường).
  • district để tìm theo địa bàn: quận (vd. Q. Ba Dinh), huyện (vd. H. Thanh Tri).
  • monument để tìm theo xếp hạng di tích: architecture (kiến trúc nghệ thuật), historic (lịch sử văn hóa), revolution (cách mạng), special (đặc biệt)
  • technic để tìm theo tính chất kỹ thuật: bridge (cầu), citadel (thành), food (ẩm thực), help (trợ giúp), market (chợ), panorama (ảnh rộng), station (bến, ga)

Đông Tỉnh