Trang nhà > Lang thang > Lượm lặt > Hồ Gươm chiều cuối năm Bính Thân

Hoan Kiem Lake (End of 2016)

Hồ Gươm chiều cuối năm Bính Thân

Lac Hoan Kiem (Fin de l’année 2016)

Thứ Bảy 24, Tháng Mười Hai 2016

Photo ©2016 Nguyễn Chí Công


Bài và ảnh: Đông Tỉnh NCCong

Có nhắn tin hay bình luận gì không?

Diễn đàn ghi danh mới được đăng

Trước khi tham gia vào diễn đàn này, bạn phải ghi danh. Nếu chưa ghi danh, bạn phải ghi danh.

Đường nốighi danhquên mật mã?