Trang nhà > Lang thang > Tản mạn > Hồ Gươm trong tôi

Hồ Gươm trong tôi

Poem & photo (c) by NCCong

Thứ Năm 2, Tháng Mười Một 2017

Mặt hồ nhân mọi thứ thành đôi
Chỉ mỗi em là duy nhất thôi
Xuân hạ thu đông mưa nắng mặc
Tình ta sao có thể chia phôi.

(Từ nóc nhà hàm cá mập. Panorama ©NCCong 2017 March)