Trang nhà > Lang thang > Lượm lặt > Hội chợ sách Hà Nội 2015

Book Exposition

Hội chợ sách Hà Nội 2015

Exposition des Livres

Thứ Hai 14, Tháng Chín 2015

JPEG - 160.7 kb
Ai bảo dân ta chán đọc? Photo ©2015 NCCong

Các nhà xuất bản. Panorama ©2015 NCCong

Các công ty sách. Panorama ©2015 NCCong

Trước rạp lớn của MIC. Panorama ©2015 NCCong

Triển lãm sách kim cổ. Panorama ©2015 NCCong

Các quầy sách và quán nước. Panorama ©2015 NCCong


Bài và ảnh: Đông Tỉnh NCCong