Di tích ven sông Tô

sông Tô Lịch
 1. Đình An Hoà (Yên Hoà)
 2. Đình An Phú (Nghĩa Đô)
 3. Đình, miếu An Thái (Bưởi)
 4. Đình Ba Dân (Tứ Hiệp)
 5. Đình Bái Ân (Nghĩa Đô)
 6. Đền Bạch Mã (Hàng Buồm)
 7. Chùa Bằng (Hoàng Liệt)
 8. Chùa Cầu Đông (Hàng Đường)
 9. Chùa Châu Long (Trúc Bạch)
 10. Đền Chu Văn An (Thanh Liệt)
 11. Đình Con Cóc (Nhân Chính)
 12. Chùa Cót (Yên Hoà)
 13. Đình Cót (Yên Hoà)
 14. Đình Cống Vị (Cống Vị)
 15. Chùa Cự Chính (Nhân Chính)
 16. Chùa Dâu (Nghĩa Đô)
 17. Chùa Duệ (Quan Hoa)
 18. Đền Dực Thánh (Bưởi)
 19. Đình Đa Phú (Quan Hoa)
 20. Đình Định Công Hạ (Định Công)
 21. Chùa Định Công Thượng (Định Công)
 22. Đền Định Công Thượng (Định Công)
 23. Đình Định Công Thượng (Định Công)
 24. Đền Quán Đôi (Nghĩa Đô)
 25. Đình Đông Xã (Bưởi)
 26. Đền Đồng Cổ (Bưởi)
 27. Đền Đống Nước (Ngọc Hà)
 28. Đình Đức Môn (Hàng Đường)
 29. Miếu Gàn (Hoàng Liệt)
 30. Chùa Giáp Nhất (Nhân Chính)
 31. Đình Hạ Thái (Duyên Thái)
 32. Chùa Hoa Lăng (Quan Hoa)
 33. Đình Hoà Mục, điện Dục Anh (Trung Hoà)
 34. Đền Hoành Sơn (Đại Áng)
 35. Đình Hồ Khẩu
 36. Đình Hội Xuân
 37. Chùa Quán Huyền Thiên
 38. Chùa Huỳnh Cung (Sùng Phúc Tự)
 39. Đình Huỳnh Cung
 40. Đền đình Hương Nghĩa
 41. Đền Hương Tượng
 42. Chùa Ích Vịnh (Phúc Long Tự)
 43. Đình Ích Vịnh
 44. Đình Khánh Vân
 45. Chùa Khương Hạ (Phụng Lộc Tự)
 46. Đình Khương Hạ
 47. Chùa Khương Trung
 48. Đình Khương Trung
 49. Đền Kim Giang
 50. Đình Kim Giang
 51. Đình Kim Lũ
 52. Đình Kim Ngân
 53. Chùa Lạc Thị (Linh Quang Tự)
 54. Đình Lạc Thị
 55. Chùa Láng (Chiêu Thiền Tự)
 56. Chùa Long Quang (Tứ Hiệp)
 57. Chùa Lủ (Diên Phúc Tự)
 58. Chùa Lưu Phái (Linh Sơn Tự)
 59. Chùa Mật Dụng
 60. Đình Mọc Giáp Nhất
 61. Chùa Mứng (Cảm Ứng Tự)
 62. Chùa Nền (Đản Cơ Tự)
 63. Chùa Ngâu (Hưng Long Tự)
 64. Đình Ngâu (Tam Hiệp)
 65. Chùa Ngòi (Quang Ân Tự)
 66. Đình Ngọc Hà
 67. Chùa Ngọc Hồi
 68. Đình Ngọc Hồi
 69. Nhà thờ Nguyễn Trãi
 70. Đình, chùa Nhị Châu
 71. Đền Núi Sưa
 72. Đền Om
 73. Đền Phạm Tu
 74. Chùa Phúc Khánh (Thịnh Quang)
 75. Đền Quan Đế
 76. Chùa Quan Nhân (Sùng Phúc Tự)
 77. Đình Quan Nhân
 78. Đền Quán Thánh
 79. Đình Quỳnh Đô
 80. Chùa Sải (Tĩnh Lâu Tự)
 81. Chùa Tam Huyền
 82. Đình Tăng Phúc
 83. Đình Thanh Hà
 84. Chùa Thọ Am (Bất Nhiễm Tự)
 85. Đình Thọ Am
 86. Đền Thụy Khuê
 87. Đình Trung Kính Hạ
 88. Chùa Trung Kính Thượng (Diên Phúc Tự)
 89. Đình Trung Kính Thượng
 90. Chùa Tự Khoát (Hưng Phúc Tự)
 91. Đình Tựu Liệt
 92. Đình Ứng Thiên
 93. Đình Văn Điển
 94. Đền Vệ Quốc
 95. Đình Vĩnh Ninh
 96. Đình Vĩnh Phúc
 97. Đình Vĩnh Thịnh
 98. Đình Vĩnh Trung
 99. Đền Voi Phục (Thủ Lệ)
 100. Đình Vòng
 101. Chùa Võng Thị (Vĩnh Khánh Tự)
 102. Chùa Yên Phú (Khánh Hưng Tự)
 103. Đền Yên Thành