Menu

Trang nhà > Vườn Thiền > Danh sách các chùa Hà Nội

List of Ha Noi Pagodas

Danh sách các chùa Hà Nội

Liste des pagodes de Ha Noi

Thứ Ba 16, Tháng Tư 2019

Chùa Nghiêm Quang Tự
Chùa Lại Đà (Cảnh Phúc Tự)

Chùa Thanh An (Yên Xá)
Chùa Thượng Phú Đô (Tăng Long Tự)
Chùa Mễ Trì Thượng

Chùa Sùng Khánh (Tư Đình)
Chùa Duệ Tú (Quảng Khai Tự)
Chùa Quán Huyền Thiên
Chùa Châu Long
Chùa Đại Áng (Thiên Phúc Tự)
Chùa Thái Cam
Chùa Báo Ân
Chùa Hoàng Mai (Nga My Tự)
Chùa Vẽ (Tư Khánh Cổ Tự)
Chùa Mai Phúc (Minh Tông Tự)
Chùa Vũ Thạch (Quang Minh Tự)
Chùa Tây Phương (Sùng Phúc Tự)
Chùa Tăng Phúc
Chùa La Khê (Diên Khánh Tự)
Chùa Linh Quang
Chùa Thánh Chúa
Chùa Nhổn (Càn Phúc Tự)
Chùa Trầm
Chùa Trăm Gian (Quảng Nghiêm Tự)
Chùa Sét (Đại Bi Tự)
Chùa Mía (Sùng Nghiêm Tự)
Chùa Nền (Đản Cơ Tự)
Chùa Sải (Tĩnh Lâu Tự)
Chùa Hưng Ký (Võ Hưng Thiền Am)
Chùa Trích Sài (Thiên Niên Tự)
Chùa Quán La (Khai Nguyên Tự)
Chùa Huy Văn (Dục Khánh Tự)
Chùa Quảng Bá (Hoằng Ân Tự)
Chùa Keo (Báo Ân Trùng Nghiêm Tự)
Chùa Ngũ Xã (Thần Quang Tự)
Chùa Cao (Linh Thông Tự)
Chùa Thầy (Thiên Phúc Tự)
Chùa Tứ Liên
Chùa Phú Gia (Bà Già Tự)
Chùa Yên Phú (Khánh Hưng Tự)
Chùa Tứ Kỳ
Chùa Phùng Khoang
Chùa Hưng Long (Minh Long Tự)
Chùa Nành (Pháp Vân Tự)
Chùa Kiến Sơ (Phù Đổng)
Chùa Kim Sơm
Chùa Thọ Am (Bất Nhiễm Tự)
Chùa Láng (Chiêu Thiền Tự)
Chùa Bộc (Sùng Phúc Tự)
Chùa Mứng (Cảm Ứng Tự)
Chùa Bà Đá (Linh Quang Tự)
Chùa Võng La (Bạch Sam Tự)
Chùa Chân Tiên (Phúc Lâm Tự)
Chùa Phúc Khánh
Chùa Cót (Ngọc Quán Tự)
Chùa Tảo Sách (Linh Sơn Tự)
Chùa Lý Triều Quốc Sư
Chùa Đồng Quang
Chùa Bà Ngô (Ngọc Hồ Tự)
Chùa Cầu Đông (Đông Môn Tự)
Chùa Võng Thị (Vĩnh Khánh Tự)
Chùa Sủi (Đại Dương Tự)
Chùa Hà (Thánh Đức Tự)
Chùa Liên Phái
Chùa Trấn Quốc
Chùa Đậu (Thành Đạo Tự)
Chùa Kim Liên
Chùa Quán Sứ
Chùa Hòe Nhai (Hồng Phúc Tự)
Chùa Bồ Đề (Thiên Sơn Tự)
Chùa Bát Tháp (Vạn Bảo)
Chùa Vua (Đế Thích quán)
Chùa Trung Tự
Chùa Một Cột (Diên Hựu Tự)


Bài và ảnh: Đông Tỉnh NCCong

Có nhắn tin hay bình luận gì không?

Diễn đàn ghi danh mới được đăng

Trước khi tham gia vào diễn đàn này, bạn phải ghi danh. Nếu chưa ghi danh, bạn phải ghi danh.

Đường nốighi danhquên mật mã?