Công bố Paris về DI SẢN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

heritage

Hội nghị toàn cầu về Di sản, Khoa học và Công nghệ được tổ chức từ ngày 13 đến 16/02/2019 tại Paris (Cộng hòa Pháp) để nâng cao sự hiểu biết, bảo tồn di sản văn hóa và tự nhiên nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của các cơ quan, tổ chức về di sản, khoa học, công nghệ trên toàn thế giới.

Hội nghị có sự tham gia của 419 đại biểu gồm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Nghiên cứu khoa học Ai cập, Bộ Giáo dục, Nghiên cứu và các vấn đề tôn giáo Hy Lạp, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Bồ Đào Nha – Chủ tịch Viện Nghiên cứu nhiệt đới, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học Pháp, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Pháp, Hiệu trưởng Trường Đại học Paris-Saclay và người đứng đầu các cơ quan Lưu trữ, Bảo tàng, Nghiên cứu khoa học…

Hội nghị đã thông qua một công bố chung, gọi là Công bố Paris ngày 15/02/2019, trong đó thống nhất về mục đích, vai trò, tiêu chí và cam kết cùng hành động để bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

DI SẢN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ:
CƠ HỘI DÀNH CHO XÃ HỘI VÀ KINH TẾ TOÀN CẦU

Công bố Paris ngày 15 tháng 02 năm 2019

Trong khuôn khổ Hội nghị toàn cầu về Di sản, Khoa học và Công nghệ được tổ chức bởi Viện Hàn lâm Khoa học Pháp và Nhóm IPANEMA, dưới sự bảo trợ của Nhóm Hàn lâm quốc tế vì sự phát triển (GID) từ ngày 13 đến 16 tháng 02 năm 2019 tại Paris, những người tham gia đã nỗ lực thông qua công bố này để kêu gọi hành động bằng việc huy động kiến ​​thức nhằm nâng cao sự hiểu biết, bảo tồn di sản văn hóa và tự nhiên nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Công nhận:

 1. Các giá trị khoa học, liên văn hóa, giáo dục, kinh tế và xã hội của di sản văn hóa và tự nhiên trên thế giới;
 2. Mong muốn bảo tồn các di sản mà lịch sử để lại;
 3. Mức độ xuống cấp của các di sản thế giới do thiên tai và do khí hậu gây ra, thường không thể phục hồi, hay do những vụ xung đột, cướp phá ở các quốc gia có di sản;
 4. Sự phát triển của ngành du lịch đối với nền kinh tế toàn cầu mà những tác động tiêu cực của du lịch đối với việc bảo tồn di sản và những nguy cơ tiềm ẩn từ việc trao đổi hàng hóa cũng có thể làm ảnh hướng đến các di sản văn hóa;
 5. Sự xuất hiện của các lĩnh vực nghiên cứu mới và các cuộc cách mạng phương pháp luận góp phần thúc đẩy khám phá khoa học và công nghệ tiên tiến trong nghiên cứu các vật liệu và môi trường cổ đại góp phần đáng kể vào sự hiểu biết, bảo tồn và sử dụng bền vững di sản;

Xét thấy:

 1. Di sản văn hóa, vật thể và phi vật thể và tự nhiên còn chưa được công nhận, thống kê và bảo tồn đầy đủ: những khám phá mới chứng minh sự cần thiết và tăng cường nghiên cứu, khai thác tư liệu về các di sản;
 2. Nghiên cứu di sản cần có sự phối kết hợp với các ngành khoa học thực nghiệm và nhân văn, lĩnh vực bảo tồn, khoa học môi trường và khoa học thông tin;
 3. Nghiên cứu các tư liệu cũ bằng cách sử dụng công nghệ có sẵn góp phần vào sự tiến bộ của kiến ​​thức;
 4. Di sản là nền tảng cho việc tiếp cận lịch sử của xã hội;
 5. Di sản tạo thành một kênh độc đáo để chia sẻ văn hóa và kiến ​​thức khoa học với tất cả mọi người;
 6. Di sản góp phần tăng cường gắn kết xã hội, phát triển, hòa bình và ổn định;
 7. Nâng cao kiến ​​thức và hiểu biết về di sản sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực: kinh tế, du lịch, giáo dục, công nghiệp văn hóa...;
 8. Vai trò của các tổ chức quốc gia và quốc tế, như Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO), Trung tâm quốc tế về nghiên cứu bảo tồn và phục chế di sản văn hóa (ICCROM), Hội đồng Bảo tàng Quốc tế (ICOM), Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế (ICOMOS) và mạng lưới các viện hàn lâm thuộc GID rất quan trọng.

Những người tham gia Hội nghị toàn cầu về Di sản, Khoa học và Công nghệ mong muốn các quốc gia và các tổ chức cam kết:

 1. Các tổ chức nghiên cứu, văn hóa và các đơn vị tài trợ kinh phí sẽ kết hợp với khoa học thực nghiệm và nhân văn, bảo quản, khoa học về môi trường và khoa học thông tin để nghiên cứu di sản;
 2. Đơn giản việc tuyển dụng đa ngành;
 3. Tiếp cận các cơ quan có thẩm quyền để thông báo và khuyến khích họ:
  • Đầu tư vào các phòng thí nghiệm thực hiện nghiên cứu để nâng cao sự hiểu biết và để bảo vệ di sản;
  • Sử dụng tất cả các công cụ nghiên cứu (cơ sở quy mô lớn, phòng thí nghiệm di động, cơ sở dữ liệu, lĩnh vực) như các tiêu chí của khoa học liên ngành để nghiên cứu di sản;
  • Tạo điều kiện về cơ sở vật chất để các nhà nghiên cứu của các quốc gia không đáp ứng đủ điều kiện cơ sở vật chất có thể tiếp cận được;
  • Có chính sách xác định các tiêu chí trong lĩnh vực di sản;
  • Hỗ trợ các hoạt động đào tạo liên ngành trong lĩnh vực di sản, nhất là những bước tiến mới đây như các phương pháp nghiên cứu, bảo vệ và quản lý đa dạng di sản;
 4. Hành động trong cộng đồng để:
  • Thực hiện chính sách phát triển kinh tế dựa trên các nghiên cứu dành riêng cho di sản;
  • Phổ biến các kiến ​​thức từ việc nghiên cứu về di sản, đặc biệt là để chống lại việc sử dụng di sản như một công cụ của sự phân chia chính trị và xã hội;
  • Nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng sự đa dạng của di sản và đưa vào các chương trình phát triển xã hội;
  • Khuyến khích nghiên cứu, thống kê, phục chế và phát huy giá trị các dạng di sản và sự hiểu biết về di sản để phát triển tiềm năng kinh tế và xã hội.

Hương Giang (Phòng Hợp tác Quốc tế, Cục VTLTNN)

Có nhắn tin hay bình luận gì không?

Diễn đàn ghi danh mới được đăng

Trước khi tham gia vào diễn đàn này, bạn phải ghi danh. Nếu chưa ghi danh, bạn phải ghi danh.

Đường nốighi danhquên mật mã?