List of Ha Noi Community Halls

Danh sách đình Hà Nội

village hall

TP Hà Nội gồm cả tỉnh Hà Tây cũ hiện nay có 1.804 ngôi đình, trong đó hơn 10% được công nhận là di tích quốc gia. Sau đây là danh sách những di tích đã được tác giả NCCông nghiên cứu tại chỗ, chụp ảnh rồi tham khảo tài liệu để viết bài mô tả kỹ càng về địa lý, lịch sử, kiến trúc và di sản văn hoá.

 1. Đình An Thái
 2. Đình Áng Phao
 3. Đình Ba Dân
 4. Đình Ba Thôn (Bặt Chùa)
 5. Đình Bát Tràng
 6. Đình Bạch Trữ
 7. Đình Bình Vọng
 8. Đình Bồng Mạc
 9. Đình Canh Hoạch
 10. Đình Canh Nậu
 11. Đình Cầu Đơ
 12. Đình Chèm
 13. Đình Chu Quyến
 14. Đình Con Cóc (Cự Chính)
 15. Đình Cót
 16. Đình Công Đình
 17. Đình Cổ Loa
 18. Đình Dị Nậu
 19. Đình Dương Tảo
 20. Đình Đa Sĩ
 21. Đình Đại
 22. Đình Đại Áng
 23. Đình Đại Cát
 24. Đình Đại Lan
 25. Đình Đại Mỗ
 26. Đình Đại Phùng
 27. Đình Đại Yên
 28. Đình Đàn Viên
 29. Đình Định Công Thượng
 30. Đình Đông Hạ
 31. Đình Đông Ngạc
 32. Đình Đông Phù
 33. Đình Đông Thanh (Hương Ngải)
 34. Đình Đông Thành
 35. Đình Đông Thiên
 36. Đình Đồng Lạc
 37. Đình Đức Hậu
 38. Đình Đức Môn
 39. Đình Gia Lâm
 40. Đình Gia Thuỵ
 41. Đình Giao Tự
 42. Đình Giàn
 43. Đình Giảng Võ
 44. Đình Giáp Tứ
 45. Đình Giẽ Hạ
 46. Đình Giẽ Thượng
 47. Đình Hà Hồi
 48. Đình Hà Hương
 49. Đình Hà Lỗ
 50. Đình Hà Trì
 51. Đình Hà Vỹ
 52. Đình Hạ Hiệp
 53. Đình Hạ Thái
 54. Đình Hào Nam
 55. Đình Hậu Ái
 56. Đình Hoa Xá, Minh Ngự Lâu
 57. Đình Hoà Mục
 58. Đình Hoàng
 59. Đình Hoàng Cầu
 60. Đình Hoàng Mai
 61. Đình Hoàng Xá
 62. Đình Hòe Thị
 63. Đình Hồ Khẩu
 64. Đình Hội Xá
 65. Đình Huỳnh Cung
 66. Đình Hướng Dương
 67. Đình Hữu Bằng
 68. Đình Ích Vịnh
 69. Đình Khê Hồi
 70. Đình Khoan Tế
 71. Đình Khúc Thủy
 72. Đình Khương Hạ
 73. Đình Khương Thượng
 74. Đình Khương Trung
 75. Đình Kiêu Kị
 76. Đình Kiều Nhị
 77. Đình Kiều Thị
 78. Đình Kim Giang
 79. Đình Kim Hoàng
 80. Đình Kim Liên
 81. Đình Kim Lũ
 82. Đình Kim Mã
 83. Đình Kim Ngân
 84. Đình, nghè Kim Sơn
 85. Đình La Khê
 86. Đình Lạc Thị
 87. Đình làng Khoai
 88. Đình làng Miêu Nha
 89. Đình làng Mui
 90. Đình làng Ngâu
 91. Đình làng Nha
 92. Đình làng So
 93. Đình làng Trạm
 94. Đình Lại Đà
 95. Đình Lệ Mật
 96. Đình Liễu Giai
 97. Đình Linh Quang (Văn Chương)
 98. Đình Lỗ Khê
 99. Đình Lương Sử
 100. Đình Lương Xá
 101. Đình Lưu Khê
 102. Đình Mai Dịch
 103. Đình, nghè Mai Động
 104. Đình Mai Phúc
 105. Đình Mễ Trì Hạ
 106. Đình Mễ Trì Thượng
 107. Đình Miêng Hạ
 108. Đình Mọc Giáp Nhất
 109. Đình Nam Dư Hạ
 110. Đình Nam Dư Thượng
 111. Đình Nam Đồng
 112. Đình Nam Hương
 113. Đình Nga My Hạ
 114. Đình Ngãi Cầu
 115. Đình Nghiêm Xá
 116. Đình Ngọc Động
 117. Đình Ngọc Hà
 118. Đình Ngọc Khánh
 119. Đình Ngọc Tảo
 120. Đình Ngọc Trục
 121. Đình Nguyệt Áng
 122. Đình Nhân Nội
 123. Đình Nhật Tân
 124. Đình Ninh Sơn
 125. Đình Ninh Xá
 126. Đình Nỏ Bạn
 127. Đình Nội Bình Đà
 128. Đình Phú Diễn
 129. Đình Phú Diễn (Hữu Hoà)
 130. Đình Phú Đô
 131. Đình Phú Xuyên
 132. Đình Phúc Xá
 133. Đình Phùng Khoang
 134. Đình Phương Châu
 135. Đình Phương Liệt
 136. Đình Phương Quan
 137. Đình Quan Nhân
 138. Đình Quán Giá
 139. Đình Quang Húc
 140. Đình Quỳnh Đô
 141. Đình Sài Đồng
 142. Đình Siêu Quần
 143. Đình Tảo Dương
 144. Đình Tân Khai (Vĩnh Hưng)
 145. Đình Tây Đằng
 146. Đình Tế Xuyên
 147. Đình Thanh Hà
 148. Đình Thanh Lũng
 149. Đình Thanh Trì
 150. Đình Thái Bình
 151. Đình Thái Cam (Tân Khai)
 152. Đình Thị Cấm
 153. Đình Thọ Am
 154. Đình Thổ Khối
 155. Đình Thổ Quan
 156. Đình thôn Bến
 157. Đình thôn Viên
 158. Đình Thuấn Nhuế Nội
 159. Đình Thúy Lĩnh
 160. Đình Thụy Phiêu
 161. Đình Thuỵ Ứng
 162. Đình Thượng Cát
 163. Đình Thượng Đồng
 164. Đình Trân Tảo
 165. Đình Trần Đăng
 166. Đình Triều Khúc
 167. Đình Trung Lập
 168. Đình Trung Tự
 169. Đình Trung Văn
 170. Đình Tu Hoàng (Nhổn)
 171. Đình Tương Mai
 172. Đình Tường Phiêu
 173. Đình Tự Nhiên
 174. Đình Tựu Liệt
 175. Đình Ứng Thiên
 176. Đình Văn Điển
 177. Đình Văn Giáp
 178. Đình Văn Quán
 179. Đình Văn Trì
 180. Đình Vân Sa
 181. Đình Viên Châu
 182. Đình Vĩnh Ninh
 183. Đình Vĩnh Thịnh
 184. Đình Vĩnh Trung
 185. Đình Vòng
 186. Đình Vòng (Dịch Vọng Hậu)
 187. Đình Vũ Thạch
 188. Đình Xâm Xuyên
 189. Đình Yên Nội
 190. Đình Yên Thái
 191. Đình Yên Phụ
 192. Đình Yên Trường
 193. Đình Yên Xá

Bài và ảnh: Đông Tỉnh NCCong

Có nhắn tin hay bình luận gì không?

Diễn đàn ghi danh mới được đăng

Trước khi tham gia vào diễn đàn này, bạn phải ghi danh. Nếu chưa ghi danh, bạn phải ghi danh.

Đường nốighi danhquên mật mã?