Trang nhà > Giới thiệu > Hỗ trợ > Đình và nghè Hà Nội

List of Ha Noi Community Halls

Đình và nghè Hà Nội

Sân đình Đông Ngạc. Photo NCCong ©2020
1 Đình An Thái Đình Ba Dân Đình Ba Thôn (Bặt Chùa)
4 Đình Bát Tràng Đình Bạch Trữ Đình Bình Vọng
7 Đình Bồng Mạc Đình Canh Hoạch Đình Canh Nậu
11 Đình Cầu Đơ Đình Chèm Đình Chu Quyến
14 Đình Con Cóc (Cự Chính) Đình Cót Đình Công Đình
17 Đình Cổ Loa Đình Dị Nậu Đình Dương Tảo
21 Đình Đa Sĩ Đình Đại Đình Đại Áng
24 Đình Đại Cát Đình Đại Lan Đình Đại Mỗ
27 Đình Đại Phùng Đình Đại Yên
31 Đình Đàn Viên Đình Định Công Thượng Đình Đông Hạ
34 Đình Đông Phù Đình Đông Thanh (Hương Ngải) Đình Đông Thành
37 Đình Đông Thiên Đình Đồng Lạc Đình Đức Hậu
41 Đình Gia Thuỵ Đình Gia Lâm Đình Giao Tự
44 Đình Giàn Đình Giảng Võ Đình Giáp Tứ
47 Đình Giẽ Hạ Đình Giẽ Thượng Đình Hà Hồi
51 Đình Hà Hương Đình Hà Lỗ Đình Hà Trì
54 Đình Hà Vỹ Đình Hạ Hiệp Đình Hạ Thái
57 Đình Hào Nam Đình Hậu Ái Đình Hoa Xá, Minh Ngự Lâu
61 Đình Hoà Mục Đình Hoàng Đình Hoàng Cầu
64 Đình Hoàng Xá Đình Hòe Thị Đình Hồ Khẩu
67 Đình Hội Xá Đình Huỳnh Cung Đình Hướng Dương
71 Đình Hữu Bằng Đình Ích Vịnh Đình Khê Hồi
74 Đình Khúc Thủy Đình Khương Hạ Đình Khương Thượng
77 Đình Khương Trung Đình Kiều Nhị Đình Kiều Thị
81 Đình Kim Giang Đình Kim Hoàng Đình Kim Liên
84 Đình Kim Lũ Đình Kim Mã Đình Kim Ngân
87 Đình, nghè Kim Sơn Đình La Khê Đình Lạc Thị
91 Đình làng Khoai Đình làng Miêu Nha Đình làng Mui
94 Đình làng Ngâu Đình làng So Đình làng Trạm
97 Đình Lại Đà Đình Lệ Mật Đình Liễu Giai
101 Đình Linh Quang (Văn Chương) Đình Lỗ Khê Đình Lương Sử
104 Đình Lương Xá Đình Lưu Khê Đình Mai Dịch
107 Đình, nghè Mai Động Đình Mai Phúc Đình Mễ Trì Hạ
111 Đình Mễ Trì Thượng Đình Mọc Giáp Nhất Đình Nam Dư Hạ
114 Đình Nam Dư Thượng Đình Nam Đồng Đình Nam Hương
117 Đình Ngãi Cầu Đình Nghiêm Xá Đình Ngọc Động
121 Đình Ngọc Hà Đình Ngọc Tảo Đình Ngọc Trục
124 Đình Nguyệt Áng Đình Nhân Nội Đình Nhật Tân
127 Đình Ninh Sơn Đình Ninh Xá Đình Nỏ Bạn
131 Đình Nội Bình Đà Đình Phú Diễn Đình Phú Diễn (Hữu Hoà)
134 Đình Phú Đô Đình Phú Xuyên Đình Phúc Xá
137 Đình Phùng Khoang Đình Phương Châu Đình Phương Liệt
141 Đình Quan Nhân Đình Quán Giá Đình Quang Húc
144 Đình Quỳnh Đô Đình Sài Đồng Đình Siêu Quần
147 Đình Tân Khai (Vĩnh Hưng) Đình Tây Đằng Đình Tế Xuyên
151 Đình Thanh Hà Đình Thanh Lũng Đình Thanh Trì
154 Đình Thái Bình Đình Thái Cam (Tân Khai) Đình Thị Cấm
157 Đình Thọ Am Đình Thổ Khối Đình Thổ Quan
161 Đình thôn Bến Đình thôn Nha Đình thôn Viên
164 Đình Thuấn Nhuế Nội Đình Thúy Lĩnh Đình Thụy Phiêu
167 Đình Thuỵ Ứng Đình Thượng Cát Đình Thượng Đồng
171 Đình Trân Tảo Đình Trần Đăng
174 Đình Triều Khúc Đình Trung Lập Đình Trung Tự
177 Đình Tu Hoàng (Nhổn) Đình Tương Mai Đình Tường Phiêu
181 Đình Tự Nhiên Đình Tựu Liệt Đình Ứng Thiên
184 Đình Văn Điển Đình Văn Giáp Đình Văn Quán
187 Đình Văn Trì Đình Vân Sa Đình Viên Châu
191 Đình Vĩnh Ninh Đình Vĩnh Thịnh Đình Vĩnh Trung
194 Đình Vòng Đình Vòng (Dịch Vọng Hậu) Đình Vũ Thạch
197 Đình Xâm Động Đình Xâm Hồ Đình Xâm Thị
201 Đình Xâm Xuyên Đình Yên Nội
204 Đình Yên Phụ Đình Yên Trường Đình Yên Xá

Xem online : Các lễ hội chính ở Hà Nội


Bài và ảnh: Đông Tỉnh NCCong