Hà Nội 10-10-1954

Ha Noi

Cụ Phan Xuân Thúy chủ hiệu ảnh Universal Photo Quốc Tế và vài tấm hình đã được chọn triển lãm nhân dịp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
FB Vinh Phan

Có nhắn tin hay bình luận gì không?

Diễn đàn ghi danh mới được đăng

Trước khi tham gia vào diễn đàn này, bạn phải ghi danh. Nếu chưa ghi danh, bạn phải ghi danh.

Đường nốighi danhquên mật mã?