Nhue River

Sông Nhuệ

Rivière Nhuê

Nhuệ river

Sông Nhuệ là một nhánh lớn của sông Đáy. Sông có tên chữ Nhuệ Giang, chảy từ quận Bắc Từ Liêm xuống theo hướng Bắc-Nam qua các làng mạc của thành phố Hà Nội và huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam).

Di tích ven sông

Trải mấy nghìn năm đến nay, những người dân sinh sống hai bên dòng sông Nhuệ đã xây dựng và bảo tồn hàng trăm di tích lịch sử - văn hoá quý báu với giá trị kiến trúc - nghệ thuật đặc sắc. Sau đây là danh sách những di tích đó được sắp xếp theo vị trí địa lý từ bắc xuống nam và đi kèm đường dẫn tới bài viết chi tiết trên trang web HA NOI 360°:

 1. Đình Chèm
 2. Chùa Chèm
 3. Chùa Vẽ
 4. Đình Vẽ
 5. Chùa Anh Linh
 6. Đình Hoàng
 7. Đình thôn Viên
 8. Đền Bà Chúa (Kẻ Noi)
 9. Chùa Sùng Quang (Cổ Nhuế)
 10. Đình Phú Diễn
 11. Đình Văn Trì
 12. Chùa Văn Trì (Bồ Đề)
 13. Miếu Đồng Cổ
 14. Đình Kiều Nhị
 15. Chùa Đình Quán (Bà Bông)
 16. Đình Hậu Ái
 17. Đình Mai Dịch
 18. Chùa Thánh Chúa
 19. Chùa Hương Đỗ
 20. Đình Hòe Thị
 21. Đình Thị Cấm
 22. Chùa Kim Hoàng
 23. Đình Kim Hoàng
 24. Đình Phú Mỹ
 25. Chùa Đại An
 26. Chùa Nhân Mỹ
 27. Đình, chùa Miêu Nha
 28. Chùa Mễ Trì Thượng
 29. Đình Mễ Trì Thượng
 30. Đình Giao Quang
 31. Chùa Giao Quang
 32. Đình Phú Đô
 33. Chùa Thượng Phú Đô
 34. Chùa Cả Phú Đô
 35. Đình Phú Thứ
 36. Đình Đại Mỗ
 37. Đền Sa Đôi
 38. Đình Trung Văn
 39. Chùa Trung Văn
 40. Đình Ngọc Trục
 41. Chùa Ngọc Trục
 42. Đình Phùng Khoang
 43. Chùa Thanh Xuân
 44. Chùa Vạn Phúc
 45. Cầu Cong Quán
 46. Chùa Triều Khúc (Hương Vân Tự)
 47. Đình Triều Khúc
 48. Chùa Đỏ
 49. Đình Cầu Đơ
 50. Chùa La Khê
 51. Đình La Khê, đền Bia Bà
 52. Đình Yên Xá
 53. Chùa Thanh An
 54. Đền Yên Xá
 55. Chùa Hà Trì
 56. Đình Hà Trì
 57. Chùa Xa La
 58. Chùa Đa Sĩ
 59. Đình Đa Sĩ
 60. Chùa Mậu Lương Thượng
 61. Miếu Bà Mậu Lương
 62. Miếu thôn Mậu Lương
 63. Đình Mậu Lương
 64. Chùa Trắng
 65. Chùa Thanh Lương
 66. Đình Hữu Lê
 67. Chùa Linh Xá
 68. Đình Hoa Xá
 69. Đình Phú Diễn (Hữu Hòa)
 70. Chùa Cự Đà
 71. Đình Cự Đà
 72. Chùa Phúc Lâm
 73. Đình Nhân Hoà
 74. Chùa Linh Quang
 75. Chùa Thắng Nghiêm
 76. Đình Khúc Thủy
 77. Chùa Bảo Tháp
 78. Đình Thượng Phúc
 79. Chùa Dâu
 80. Miếu Khúc Thủy
 81. Chùa Quảng Minh
 82. Đình Quảng Minh
 83. Đình Đan Thầm
 84. Chùa Linh Ứng
 85. Đình Siêu Quần
 86. Đình Thạch Nham
 87. Chùa Linh Bảo
 88. Làng Nguyệt Áng
 89. Đình Đại Áng
 90. Chùa Đại Áng
 91. Đình Thiên Đông
 92. Chùa Kim Quy
 93. Chùa Liễu Nội
 94. Chùa Rùa Thượng
 95. Chùa Hưng Hiền
 96. Đình Thuỵ Ứng
 97. Chùa Văn Trai
 98. Đình Thượng Cung
 99. Chùa Phúc Quang
 100. Chùa La Uyên
 101. Đình làng La Phù
 102. Đình Gia Khánh
 103. Đình Đậu
 104. Chùa Đậu
 105. Chùa Phú Lương
 106. Chùa Từ Châu
 107. Chùa Đẳng Giác
 108. Đình Nghiêm Xá
 109. Chùa Xóm Mới
 110. Đình Phượng Vũ
 111. Đình Tri Chỉ
 112. Chùa Men (Dược Sư)
 113. Chùa Hội
 114. Đình Đào Xá
 115. Đình Bối Khê
 116. Chùa Nồm (Phúc Nhuệ)
 117. Đình Giẽ Thượng
 118. Đình Giẽ Hạ

Địa lý dòng chảy

Năm 1831, vua Minh Mạng ra đạo dụ thành lập tỉnh Hà Nội gồm thành Thăng Long, phủ Lý Nhân v.v.. Sông Hồng và sông Nhuệ được lấy làm ranh giới của tỉnh Hà Nội lúc đó chưa gồm Sơn Tây nhưng lại kéo sang một phần tỉnh Hà Nam bây giờ. Tên Hà Nội có nghĩa là "bên trong sông" tức là khu vực nội địa giữa hai con sông này.

Sông Nhuệ dài 76 km và diện tích lưu vực của nó khoảng 1.075 km² (phần bị các đê bao bọc). Ngoài ra, nối sông Đáy với sông Nhuệ còn có các sông nhỏ như sông La Khê (qua quận Hà Đông), sông Tô Lịch, sông Vân Đình, sông Duy Tiên, sông Ngoại Độ v.v...

Sông Nhuệ lấy nước từ sông Hồng tại cống Liên Mạc (cạnh đình Chèm, TP Hà Nội) và cuối cùng đổ vào sông Đáy tại cống Phủ Lý (tỉnh Hà Nam). Sông chảy qua 3 quận (Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông) và 4 huyện (Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên) của TP Hà Nội rồi qua huyện Duy Tiên và TP Phủ Lý của tỉnh Hà Nam.

Ô nhiễm môi sinh

Hiện nay sông Nhuệ đang bị bồi lắng và ô nhiễm rất nặng do nước thải công nghiệp và sinh hoạt từ các xưởng máy và phố phường của Hà Nội [1] và Hà Đông, làm ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của những người dân sống trong lưu vực.

Lượng nước thải vào sông Nhuệ với hàm lượng khí ô-xy hoà tan trong đó [2] hầu như không còn nữa đã biến con sông này thành con "sông chết" vì tôm cá không thể sinh sống thiếu ô-xy. Vào mùa khô dòng sông cạn nước, nhiều khúc sông trơ đáy bùn không khác gì bãi rác lộ thiên.

BTV: Đông Tỉnh NCCong

[1một phần là do sông Nhuệ nối với sông Tô Lịch ở gần Văn Điển

[2tức DO, viết tắt từ tiếng Anh: dissolved oxygen

Any message or comments?

Forum registration required

You must be registered before participating in this forum. Please enter your personal identifier . If you have not yet registered, you must register.

Connectionregisterpassword forgotten?