Ha Noi 360°

Chu du cùng Nguyễn Chí Công

Trang nhà > Chỉ dẫn > Du chơi > Điền dã Long Biên - Văn Đức

964

Điền dã Long Biên - Văn Đức

Thứ Bảy 22, Tháng Mười 2022, bởi Cong Nguyen

KẾ HOẠCH

Chủ nhật 23.10.2022

 • 8h sáng: 20a Núi Trúc
 • 8h30: 167 Phương Mai

Bản đồ lộ trình

BUỔI SÁNG

 • 09h00 Đình Tình Quang, 3WC9+V84, Giang Biên, Long Biên
 • 09h30 Chùa Phổ Quang, 3W98+RG2, Tinh Quang, Long Biên
 • 10h10 Chùa làng Vàng, Cổ Bi, Gia Lâm
 • 10h40 Chùa Đào Xuyên, XWVJ+6Q4, Đa Tốn, Gia Lâm
 • 11h10 Đình chùa Thuận Tốn, XWQH+M44, Đa Tốn, Gia Lâm
 • 11h40 Đình chùa Khoan Tế, XWMJ+54W, Đa Tốn, Gia Lâm

12h00 Ăn trưa ở Thuận Tốn hoặc Khoan Tế

BUỔI CHIỀU

 • 13h30 Đền Chử Đồng Tử, WWQ4+QF7, Văn Đức, Gia Lâm
 • 14h10 Đình Trung Quan, WVXW+PF7, Văn Đức, Gia Lâm
 • 14h40 Bến đò Vân Đức, Kim Lan, Gia Lâm
 • 15h20 Bến đò Khuyến Lương, XV5V+758, Trần Phú, Hoàng Mai
 • 16h10 167 Phương Mai
 • 16h30 20a Núi Trúc.

Copyright ©NCCông 2022