995 List of Tonkin temples

Tìm đền, miếu theo tên

đền, miếu

List of Tonkin temples

 1. Đền Am
 2. Đền An Thái
 3. Miếu Áng Phao
 4. Đền Bà (Tráng Việt)
 5. Đền Bà Chúa (Kẻ Noi)
 6. Đền Bà Chúa Kho
 7. Đền Bà Kiệu
 8. Đền Bạch Mã
 9. Quán Bến
 10. Đền Bia Bà
 11. Đền Bích Câu
 12. Đền Ca Công
 13. Đền Cao Sơn
 14. Miếu Cai Công (Thượng Thanh)
 15. Đền Cây Quế
 16. Nghè Châu Phong
 17. Đền Chèm
 18. Đền Chôi
 19. Lăng mộ Chu Bá
 20. Đền Chu Văn An
 21. Đền Chương Dương
 22. Lăng Chử Cù Vân
 23. Miếu Công Đình
 24. Đền Cổ Loa
 25. Đền Cổ Lương
 26. Đền Cơ Xá
 27. Đền Dạ Trạch
 28. Đền Dầm
 29. Điện Dục Anh
 30. Quán Dương Liễu
 31. Đền Dực Thánh
 32. Đền Đại Lộ
 33. Đền Đại Thành
 34. Miếu Đầm
 35. Đền Đinh Tiên Hoàng (Vân Bồng)
 36. Đền Định Công Thượng
 37. Miếu Đôn Thư
 38. Đền Đông Hạ
 39. Đền Đông Hương (Hàng Trống)
 40. Đền Đông Thiên
 41. Đền Đồng Cổ (Kẻ Bưởi)
 42. Miếu Đồng Cổ
 43. Đền Đồng Nhân
 44. Gò Đống Đa
 45. Đền Đống Nước
 46. Miếu Gàn
 47. Đền Hào Nam
 48. Đền Hát Môn
 49. Đền Hậu Thổ
 50. Đền Hoà Mã
 51. Đền Hoàng Trung
 52. Đền Hoành Sơn
 53. Đền Hoá Dạ Trạch
 54. Đền Hỏa Thần
 55. Đền Hội Phụ
 56. Quán làng Hương Ngải
 57. Đền Hương Nghĩa
 58. Đền Hương Tượng
 59. Hữu Phủ Từ
 60. Đền Kim Giang
 61. Đền Kim Ngưu
 62. Đền Lác
 63. Miếu Lại Đà
 64. Đền Lê Hoàn
 65. Đền Lê Lai
 66. Đền các vua Lê Trung Hưng
 67. Đền Lê Tuấn Mậu
 68. Đền Lê Xá
 69. Đền Liễu Giai
 70. Miếu Linh Linh
 71. Miếu Linh Tiên
 72. Quán Lương Sơn
 73. Đền Lương Sử
 74. Đền Lừ
 75. Miếu Mạch Lũng
 76. Miếu Mậu Lương
 77. Miếu Mèn
 78. Đền Mê Linh
 79. Miếu Minh Ngự Lâu
 80. Miếu Minh Từ
 81. Đền Ngô Sĩ Liên
 82. Đền và lăng Ngô Quyền
 83. Đền Ngọc Liên
 84. Đền Ngọc Sơn
 85. Đền Nhân Nội
 86. Miếu Nhị Châu
 87. Lăng Định quốc công Nguyễn Bặc
 88. Từ đường họ Nguyễn Quý
 89. Lăng đá Phạm Đôn Nghị
 90. Đền Phạm Tu
 91. Đền Phù Đổng
 92. Nhà thờ Phùng Khắc Khoan
 93. Đền Phù Ủng
 94. Đền Phúc Thụy
 95. Đền Phương Bảng
 96. Đền Quán Đôi
 97. Đền Quán Thánh
 98. Lăng Quận Vân
 99. Đền Vọng Tiên
 100. Đền Sái
 101. Đền Sọ
 102. Đền Sóc Sơn
 103. Đền Sóc Xuân La
 104. Đền Sòng Sơn
 105. Đền Sơn Hải
 106. Đền Tam Phủ
 107. Miếu Tàm Xá
 108. Phủ Tây Hồ
 109. Miếu Tế Xuyên
 110. Đền Thánh Tam Giang
 111. Đền Thiên Cổ
 112. Miếu Thiên Đông
 113. Đền Thịnh Thôn
 114. Miếu Thọ Am
 115. Đền Thuỵ Hương
 116. Đền Thượng
 117. Miếu Thượng
 118. Đền Tiên Hạ
 119. Đền Trần Thương (Lý Nhân, Hà Nam)
 120. Đền Trấn Vũ (Ngọc Trì)
 121. Miếu Trung Liệt
 122. Đền Trung Phụng
 123. Đền Trúc Lâm
 124. Đền Tuệ Tĩnh (đền Xưa)
 125. Đền Và
 126. Miếu Văn Khê
 127. Văn Miếu–Quốc Tử Giám
 128. Văn miếu Xích Đằng
 129. Đền Văn Quán
 130. Đền Vân Mộng
 131. Đền Vân Trai
 132. Đền Vệ Quốc
 133. Miếu Vĩnh Thanh
 134. Đền Voi Phục
 135. Đền Voi Phục Thụy Khuê
 136. Đền Vua Bà (Thuỵ Hương)
 137. Đền Vũ Thạch
 138. Đền Xà
 139. Đàn Xã Tắc
 140. Đền Xâm Thị
 141. Đền Xuân Dương
 142. Y Miếu Thăng Long
 143. Đền Xuân Trạch
 144. Đền Ỷ Lan (Dương Xá)
 145. Đền Yên Nội
 146. Đền Yên Thành
 147. Đền Yên Thái
 148. Đền Yên Xá

Copyright NCCong ©2007-2023