Tìm đền miếu Bắc Bộ theo ABC

 1. Đền Am
 2. Đền An Thái
 3. Miếu Áng Phao
 4. Đền Bà (Tráng Việt)
 5. Đền Bà Chúa (Kẻ Noi)
 6. Đền Bà Chúa Kho
 7. Đền Bà Kiệu
 8. Đền Bạch Mã
 9. Quán Bến
 10. Đền Bia Bà
 11. Đền Bích Câu
 12. Đền Ca Công
 13. Đền Cao Sơn
 14. Miếu Cai Công (Thượng Thanh)
 15. Đền Cây Quế
 16. Nghè Châu Phong
 17. Đền Chèm
 18. Đền Chôi
 19. Lăng mộ Chu Bá
 20. Đền Chu Văn An
 21. Đền Chương Dương
 22. Miếu Công Đình
 23. Đền Cổ Loa
 24. Đền Cổ Lương
 25. Đền Cơ Xá
 26. Đền Dạ Trạch
 27. Đền Dầm
 28. Điện Dục Anh
 29. Quán Dương Liễu
 30. Đền Dực Thánh
 31. Đền Đại Lộ
 32. Đền Đại Thành
 33. Miếu Đầm
 34. Đền Đinh Tiên Hoàng (Vân Bồng)
 35. Đền Định Công Thượng
 36. Miếu Đôn Thư
 37. Đền Đông Hạ
 38. Đền Đông Hương (Hàng Trống)
 39. Đền Đông Thiên
 40. Đền Đồng Cổ (Kẻ Bưởi)
 41. Miếu Đồng Cổ
 42. Đền Đồng Nhân
 43. Gò Đống Đa
 44. Đền Đống Nước
 45. Miếu Gàn
 46. Đền Hào Nam
 47. Đền Hát Môn
 48. Đền Hậu Thổ
 49. Đền Hoà Mã
 50. Đền Hoàng Trung
 51. Đền Hoành Sơn
 52. Đền Hỏa Thần
 53. Đền Hội Phụ
 54. Quán làng Hương Ngải
 55. Đền Hương Nghĩa
 56. Đền Hương Tượng
 57. Hữu Phủ Từ
 58. Đền Kim Giang
 59. Đền Kim Ngưu
 60. Đền Lác
 61. Miếu Lại Đà
 62. Đền Lê Hoàn
 63. Đền Lê Lai
 64. Đền các vua Lê Trung Hưng
 65. Đền Lê Tuấn Mậu
 66. Đền Lê Xá
 67. Đền Liễu Giai
 68. Miếu Linh Linh
 69. Miếu Linh Tiên
 70. Quán Lương Sơn
 71. Đền Lương Sử
 72. Đền Lừ
 73. Miếu Mạch Lũng
 74. Miếu Mậu Lương
 75. Miếu Mèn
 76. Đền Mê Linh
 77. Miếu Minh Ngự Lâu
 78. Miếu Minh Từ
 79. Đền Ngô Sĩ Liên
 80. Đền và lăng Ngô Quyền
 81. Đền Ngọc Liên
 82. Đền Ngọc Sơn
 83. Đền Nhân Nội
 84. Miếu Nhị Châu
 85. Lăng Định quốc công Nguyễn Bặc
 86. Từ đường họ Nguyễn Quý
 87. Lăng đá Phạm Đôn Nghị
 88. Đền Phạm Tu
 89. Đền Phù Đổng
 90. Nhà thờ Phùng Khắc Khoan
 91. Đền Phù Ủng
 92. Đền Phúc Thụy
 93. Đền Phương Bảng
 94. Đền Quán Đôi
 95. Đền Quán Thánh
 96. Lăng Quận Vân
 97. Đền Vọng Tiên
 98. Đền Sái
 99. Đền Sọ
 100. Đền Sóc Sơn
 101. Đền Sóc Xuân La
 102. Đền Sòng Sơn
 103. Đền Sơn Hải
 104. Đền Tam Phủ
 105. Miếu Tàm Xá
 106. Phủ Tây Hồ
 107. Miếu Tế Xuyên
 108. Đền Thánh Tam Giang
 109. Đền Thiên Cổ
 110. Miếu Thiên Đông
 111. Đền Thịnh Thôn
 112. Miếu Thọ Am
 113. Đền Thuỵ Hương
 114. Đền Thượng
 115. Miếu Thượng
 116. Đền Tiên Hạ
 117. Đền Trần Thương (Lý Nhân, Hà Nam)
 118. Đền Trấn Vũ (Ngọc Trì)
 119. Miếu Trung Liệt
 120. Đền Trung Phụng
 121. Đền Trúc Lâm
 122. Đền Tuệ Tĩnh (đền Xưa)
 123. Đền Và
 124. Miếu Văn Khê
 125. Văn Miếu–Quốc Tử Giám
 126. Văn miếu Xích Đằng
 127. Đền Văn Quán
 128. Đền Vân Mộng
 129. Đền Vân Trai
 130. Đền Vệ Quốc
 131. Miếu Vĩnh Thanh
 132. Đền Voi Phục
 133. Đền Voi Phục Thụy Khuê
 134. Đền Vua Bà (Thuỵ Hương)
 135. Đền Vũ Thạch
 136. Đền Xà
 137. Đàn Xã Tắc
 138. Đền Xâm Thị
 139. Đền Xuân Dương
 140. Y Miếu Thăng Long
 141. Đền Xuân Trạch
 142. Đền Ỷ Lan (Dương Xá)
 143. Đền Yên Nội
 144. Đền Yên Thành
 145. Đền Yên Thái
 146. Đền Yên Xá