1000 điểm đến Đồng bằng Bắc bộ

Tìm mua Tập 1: Ven sông Tô Lịch; Tập 2: Xung quanh hồ đầm ở Hà Nội

Trang nhà > Chỉ dẫn > Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

Thứ Tư 22, Tháng Sáu 2011

  • Bản đối chiếu tên phố Hà Nội mới và cũ, 1946, Nxb. Đại La (số 46 Trần Thánh Tông, Hà Nội).
  • Chùa Hà Nội - Nxb. Văn hóa Thông tin, 2005 - Nguyễn Thế Long, Phạm Mai Hùng
  • Đình và đền Hà Nội - Nxb. Văn hóa Thông tin, 2005 - Nguyễn Thế Long
  • Hà Nội, Di tích Lịch sử Văn hóa và Danh thắng - Trung tâm UNESCO bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam, 2002 - Doãn Đoan Trinh
  • Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX - Nxb. Hà Nội, 2000 - Nguyễn Văn Uẩn
  • Phố phường Hà Nội xưa - Nxb. Hà Nội, 2004 - Hoàng Đạo Thúy
  • Phố và đường Hà Nội - Nxb. Giao thông Vận tải, 2004 - Nguyễn Vinh Phúc

Có nhắn tin hay bình luận gì không?

Diễn đàn ghi danh mới được đăng

Trước khi tham gia vào diễn đàn này, bạn phải ghi danh. Nếu chưa ghi danh, bạn phải ghi danh.

Đường nốighi danhquên mật mã?