Search a location (Tìm địa điểm trên bản đồ)

Click a marker on the TouristHN map to see its link (nhấp chuột vào 1 dấu mốc trên bản đồ TouristHN sẽ thấy link tương ứng):

  • Red star (sao đỏ) = Community hall (Đình)
  • Green star (sao xanh lục) = Temple (Đền, Miếu)
  • Yellow star (sao vàng) = Pagoda (Chùa, Am)
  • Purple cross (chữ thập tím) = Church (Nhà thờ)
  • Red ball (bóng đỏ) = Historic relics (Di tích lịch sử)
  • Green ball (bóng xanh lục) = Entertainment (Giải trí)
  • Blue ball (bóng xanh lam) = Building (Tòa nhà)

Những tin ngằn khác