Thạch Thất district

Attached documents

Articles

Chùa Tây Phương

Chùa Tây Phương có từ thời nhà Mạc. Tên chữ: Sùng Phúc Tự 崇 福 寺. Xếp hạng: Di tích quốc gia đặc biệt (2014). Địa chỉ: thôn Yên, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP (...)

Làng Hương Ngải

Đình Đông Thanh theo truyền thuyết có từ thời Trần. Thờ: Tam vị Đại vương. Xếp hạng: Di tích thành phố (2005). Vị trí chùa Thượng Phúc: 3H5X+HP, (...)

Đình Canh Nậu

Đình Canh Nậu có từ thế kỷ XVII. Thờ: Thành hoàng bản thổ, Quy Hải Long Vương, Ả Lã Nàng Đê, Lý Phục Man, Đỗ Viện. Lễ hội: 17/7 âl. Xếp hạng: Di tích (...)

Đình Hữu Bằng

Đình Hữu Bằng có từ năm 1689. Thờ: Tam vị Nam Hải đại vương. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1989). Địa chỉ: thôn Hữu Bằng, 2JG7+24 Huu Bang, Thạch Thất, Hanoi, (...)

Đình Dị Nậu

Đình Dị Nậu có từ thế kỷ XVII. Thờ: Lý Phục Man và Tam vị họ Đỗ. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1990). Địa chỉ: xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. Toạ (...)

Chùa thôn Bến

Chùa thôn Bến có từ thế kỷ XVIII. Tên chữ: Phúc Nghiêm Tự. Thờ hậu: thiền sư Từ Đạo Hạnh. Xếp hạng: Di tích thành phố (1990). Mã cộng: 3J39+HC Dị (...)

Other keywords in this group