Hà Đông district

Attached documents

Articles

Đình La Khê, đền Bia Bà

Đình La Khê có từ đầu thế kỷ XVII. Thờ 2 thành hoàng: Hắc Diện đại vương, Thiên Tiên Bảo Hoa công chúa. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1989). Vị trí: XQ96+VF, (...)

Chùa La Khê

Chùa La Khê Tên chữ: Diên Khánh Tự. Tạo lập: được cho là vào thời Lý. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1989). Địa chỉ: phố Phan Đình Giót, phường La Khê, quận Hà (...)

Đình Đa Sĩ

Đình Đa Sĩ có từ năm 1706. Thờ thành hoàng: danh y Hoàng Đôn Hoà. Xếp hạng: di tích quốc gia (1988). Vị trí: XQ8M+73XQ6P+5H về phía tây-nam. Trạm bus lân (...)

Đình Cầu Đơ

Đình Cầu Đơ có từ thời Hậu Lê. Thờ thành hoàng: tướng Đỗ Bí. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1985). Vị trí: XQCG+58, số 85 phố Quang Trung, P. Quang Trung, (...)

Đình Hà Trì

Đình thôn Hà Trì có từ năm 1624. Thờ thành hoàng: Đô Hồ Đại Vương. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1993). Vị trí: XQ8M+FC, ngõ Hà Trì 1, P. Hà Cầu, Q. Hà (...)

Chùa Hà Trì

Chùa thôn Hà Trì có từ thế kỷ XVIII. Tên chữ: Đức Mục Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1993). Vị trí: XQ8M+73, ngõ Hà Trì 1, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. (...)

Other keywords in this group