citadel

Tài liệu đính kèm

Bài

Thành Thăng Long

Tô Lịch—Nùng Sơn theo phong thủy xưa là hai biểu tượng của nước non Thăng Long—Hà Nội. Nói theo sinh thái học nhân văn thì Thăng Long—Hà Nội là một đô thị (...)

Di tích thành Thăng Long—Hà Nội

Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới. Xếp hạng: Di tích quốc gia đặc biệt (2007). Địa chỉ: 2RMQ+GM Hà (...)

Thành cổ Sơn Tây

Thành cổ Sơn Tây xây năm 1832. Chức năng: trấn thủ miền tây-bắc Hà Nội. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1994). Địa chỉ: 4GQ3+GM Tx. Sơn Tây, Sơn Tây, Hà (...)

Từ then chốt cùng nhòm