Đinh dynasty

Tài liệu đính kèm

Bài

Đình Ba Dân (Tứ Hiệp)

Đình Ba Dân tức đình Tứ Hiệp, còn gọi đình Ba Xã hay Ba Chạ. Thờ: Nguyễn Bồ, Nguyễn Phục, Nguyễn Bặc, công chúa Quế Dương. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1994). Vị (...)

Chùa Sủi

Chùa Sủi có ít nhất từ thế kỷ XI. Tên chữ: Đại Dương Sùng Phúc Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1989). Vị trí: 2X97+8J, Phố Sủi, xã Phú Thị, H. Gia Lâm, TP Hà (...)

Đình Mai Phúc

Đình Mai Phúc tức Đình Trong, có từ thế kỷ XVII. Thờ thành hoàng: Xuân Vinh đại vương và Bà Son công chúa. Lễ hội: 10 tháng Chạp. Xếp hạng: Di tích quốc (...)

Đình Văn Điển

Đình làng Văn Điển có từ lâu đời. Thờ 3 thành hoàng: Nguyễn Bặc, Nguyễn Bồ, Đinh Quế Hương (chị Đinh Bộ Lĩnh). Xếp hạng: Di tích quốc gia (1994). Vị trí: (...)

Đình làng So

Đình So có từ năm 1673. Thờ: Ba anh em họ Cao, tướng nhà Đinh. Xếp hạng: di tích quốc gia đặc biệt (2018). Địa chỉ: thôn Sơn Lộ, XMGG+2Q Cộng Hoà, Quốc (...)

Đình làng Ngâu (Tam Hiệp)

Đình làng Ngâu có từ lâu đời. Thờ: Thuỷ tổ thành hoàng Nam Dương và 2 tướng Nguyễn Bặc, Nguyễn Bồ. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1995). Vị trí: XR3R+75, xã (...)

Từ then chốt cùng nhòm