Lý dynasty

Tài liệu đính kèm

Bài

Thành Thăng Long

Tô Lịch—Nùng Sơn theo phong thủy xưa là hai biểu tượng của nước non Thăng Long—Hà Nội. Nói theo sinh thái học nhân văn thì Thăng Long—Hà Nội là một đô thị (...)

Đền Quán Thánh

Đền Quán Thánh có từ thế kỷ XI. Tên chữ: Chân Vũ Quán 真武觀, Trấn Vũ Quán 鎮武觀. Thờ: thần Huyền Thiên Trấn Vũ. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1962). Vị trí: (...)

Chùa Một Cột

Chùa Một Cột do vua Lý Thái Tông cho xây năm 1049. Tên chữ: Diên Hựu Tự 延 祐 寺. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1962). Vị trí: 2RPM+8C phường Đội Cấn, Q. Ba (...)

Văn Miếu–Quốc Tử Giám

Văn Miếu—Quốc Tử Giám có từ thế kỷ XI. Xếp hạng: Di tích quốc gia đặc biệt (2013). Vị trí: số 58 phố Quốc Tử Giám, 2RGP+X3, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP Hà (...)

Đền Yên Thành

Đền Yên Thành có từ cuối thế kỷ XVIII. Thờ: vua Lý Chiêu Hoàng. Xếp hạng: Di tích thành phố (2002). Vị trí: số 28 phố Phan Huy Ích, 2RRW+93, P. Nguyễn Trung (...)

Đền Đồng Cổ (Kẻ Bưởi)

Đền Đồng Cổ do vua Lý Thái Tông cho xây năm 1028. Thờ: thần núi Đồng Cổ. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1992). Vị trí: 2RW6+MJ, số 353 phố Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. (...)

Từ then chốt cùng nhòm