Ngô dynasty

Tài liệu đính kèm

Bài

Đình Đông Phù

Đình Đông Phù tương truyền có từ thời Trần. Thờ thành hoàng: Nguyễn Siêu. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1990). Địa chỉ: thôn Đông Phù; mã cộng: WV9F+MR (...)

Đền và bến Chương Dương

Đền có từ lâu đời cạnh bến Chương Dương, nơi chiến thắng quân Nguyên. Thờ: Dương Tam Kha, em vợ Ngô Quyền. Xếp hạng: Di tích quốc gia (2013). Địa chỉ: (...)

Ngô Quyền (898–944)

Ngô Quyền 吳權 là một vị vua anh hùng của Việt Nam. Năm 938 ngài đã chỉ huy đánh tan quân xâm lược Nam Hán tại sông Bạch Đằng, chấm dứt giai đoạn nghìn năm (...)

Từ then chốt cùng nhòm