Phùng Hưng insurrection

Tài liệu đính kèm

Bài

Đình Đại Áng

Đình Đại Áng tên gốc là đình Đại Đản. Thờ: Tản Viên tam thánh và Bố Cái đại vương. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1991). Địa chỉ: xóm Đại Đình; mã cộng: WR3G+P4 (...)

Đình Triều Khúc

Đình Triều Khúc thờ Bố Cái đại vương Phùng Hưng. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1993). Địa chỉ: phố Triều Khúc, XRH2+CC Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam. Tọa (...)

Đình Mọc Giáp Nhất

Đình Mọc Giáp Nhất có từ lâu đời. Thờ: Phùng Lương, tướng của Phùng Hưng. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1992). Địa chỉ: 213 phố Giáp Nhất, 2R48+G6 Nhân Chính, (...)

Đình Thổ Khối

Đình Thổ Khối có từ trước năm 1730. Thờ: 6 vị thành hoàng. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1990). Địa chỉ: Điếm Cự Khối - ĐT378, 2W54+87 Cự Khối, Long Biên, Hà (...)

Từ then chốt cùng nhòm