1st Chinese occupation

Tài liệu đính kèm

Bài

Chùa Thọ Am (Bất Nhiễm Tự)

Chùa Thọ Am tương truyền có từ thế kỷ VII. Tên chữ: Bất Nhiễm Tự. Xếp hạng: Di tích thành phố (1988). Địa chỉ: thôn Thọ Am; mã cộng: WV95+39 Liên Ninh, Thanh (...)

Chùa Kiến Sơ (Phù Đổng)

Chùa làng Phù Đổng có từ thế kỷ IX. Tên chữ: Kiến Sơ Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1975). Vị trí: 3X46+46, xã Phù Đổng, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội. Cách BĐX (...)

Đình Ninh Sơn (Chúc Sơn)

Đình Ninh Sơn có từ lâu đời. Thờ: Lý Ông Trọng. Vị trí: lWPH4+93, àng Ninh Sơn, TT. Chúc Sơn, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội. Cách Hồ Gươm: 20km về phía tây-nam (...)

Chùa Quán La

Chùa làng Xuân La xây trên nền quán đạo Lão có từ thế kỷ VIII. Tên chữ: Khai Nguyên Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1992). Vị trí: ngõ 38 Xuân La, (...)

Điện Dục Anh, đền Cây Quế và đình làng Hòa Mục

Điện Dục Anh thờ nữ tướng Phạm Thị Uyển của Phùng Hưng, 3 chị em bà được thờ làm thành hoàng tại đình làng Hòa Mục. Đền Cây Quế thờ Mẫu. Xếp hạng: Di tích (...)

Phùng Hưng (761-802)

Phùng Hưng 馮興 tên chữ Công Phấn 功奮 là một vị anh hùng dân tộc của Việt Nam ở thế kỷ VIII Xuất thân Các thông tin về quê hương, ngày sinh và (...)

Từ then chốt cùng nhòm