Kim Ngưu river

Tài liệu đính kèm

Bài

Chùa Một Cột

Chùa Một Cột do vua Lý Thái Tông cho xây năm 1049. Tên chữ: Diên Hựu Tự 延 祐 寺. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1962). Vị trí: 2RPM+8C phường Đội Cấn, Q. Ba (...)

Văn Miếu–Quốc Tử Giám

Văn Miếu—Quốc Tử Giám có từ thế kỷ XI. Xếp hạng: Di tích quốc gia đặc biệt (2013). Vị trí: số 58 phố Quốc Tử Giám, 2RGP+X3, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP Hà (...)

Đền Đồng Nhân

Đền Đồng Nhân có từ thời Lý. Thờ: Hai Bà Trưng. Xếp hạng: Di tích quốc gia đặc biệt (2020). Vị trí: 2V64+V6, P. Đồng Nhân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. (...)

Chùa Trung Tự

Chùa làng Trung Tự có từ đầu thế kỷ XVIII. Tên chữ: Phúc Long Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1992). Vị trí: 2R7P+69, số 46 phố Đê La Thành, phường Phương (...)

Đình Kim Liên, đền Cao Sơn

Đình, đền Kim Liên có từ 1509. Thờ: thần Cao Sơn. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1990). Vị trí: 2R6Q+77, 148 phố Kim Hoa, phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP (...)

Chùa Vua (Đế Thích quán)

Chùa Vua có từ đầu thế kỷ XV, ban đầu là quán thờ Đế Thích. Tên chữ: Hưng Khánh Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1992). Địa chỉ: 33 phố Thịnh Yên, 2V63+37 Phố (...)

Từ then chốt cùng nhòm