Menu

Trang nhà > ... > Diễn đàn 544

Đề nghị sử dụng font chữ khác

30, Tháng Mười Một 2018, 20:48, bởi Nguyễn Như Dũng

Tôi thấy thật khó khăn khi đọc bài viết vì font chữ hiện tại hiển thị không rõ dấu tiếng Việt. Có rất nhiều font chữ tiếng Việt hiển thị dấu tiếng Việt khá hơn. Cho nên, tôi đề nghị Ban biên tập 360.hncity.org chuyển sang sử dụng font chữ Việt khác. Cảm ơn.

Có nhắn tin hay bình luận gì không?

Diễn đàn ghi danh mới được đăng

Trước khi tham gia vào diễn đàn này, bạn phải ghi danh. Nếu chưa ghi danh, bạn phải ghi danh.

Đường nốighi danhquên mật mã?