Ha Noi Panorama

Chu du cùng Nguyễn Chí Công

Trang nhà > Phường cũ > Phường Hàng Trống

 Phường Hàng Trống

Diện tích: 0,34 km2. Dân số: 6.296 người (năm 2009)