Bắc nội thành

Articles

Chùa Võng La

Chùa Võng La có từ thời Lê, còn gọi chùa Chài hoặc chùa Ba. Tên chữ: Bạch Sam Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1996). Vị trí: 4Q2Q+XM, thôn Võng La, xã Hải (...)

Chùa Thái Bình

Chùa Thái Bình tương truyền có từ thời Lý. Tên chữ: Diên Phúc Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1992). Địa chỉ: thôn Thái Bình, 3VJM+GP Thái Bình, Mai Lâm, Đông (...)

Chùa Lại Đà

Chùa Lại Đà có từ thế kỷ XVIII. Tên chữ: Cảnh Phúc Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1989). Vị trí: 3VH8+2M Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội. Cách BĐX Bờ Hồ: 11km (...)

Chùa Đức Hậu

Chùa làng Đức Hậu có từ thế kỷ XVII. Tên chữ: Linh Sơn Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1994). Vị trí: 6VMM+QJ thôn Đức Hậu, Đức Hoà, Sóc Sơn, Hà Nội. Cách (...)

Chùa Cổ Loa

Chùa Cổ Loa có từ thế kỷ XVII. Tên chữ: Bảo Sơn Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1993). Vị trí: 4V7F+MC, thôn Cổ Loa, xã Cổ Loa, H. Đông Anh, TP. Hà Nội. (...)