Hướng nam

Chùa Đại Áng (Thiên Phúc Tự)

Chùa Đại Áng còn gọi chùa Đám, có từ năm 1734. Tên chữ: Thiên Phúc Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1991). (...)

Chùa Bảo Tháp, miếu Minh Từ

Chùa Bảo Tháp còn gọi chùa Bồ Đề hay Bồ Tát, lập vào thời Trần, trước đó là một am nhỏ. Tên chữ: (...)

Chùa Đậu (Thành Đạo Tự)

Chùa Đậu còn gọi chùa Bà hay chùa Vua; có từ thời Lý. Thờ: Pháp Vũ. Tên chữ: Pháp Vũ Tự, Thành Đạo Tự 成 道 (...)

Chùa Yên Phú (Khánh Hưng Tự)

Chùa Yên Phú tương truyền có từ thời Hai Bà Trưng. Tên chữ: Khánh Hưng Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (...)

Chùa Hưng Long (Đông Mỹ)

Chùa Hưng Long có từ năm 1011, còn gọi chùa Nhót hay chùa Phù Liệt. Tên chữ: Minh Long Tự, Hưng Hóa (...)

Chùa Thọ Am (Bất Nhiễm Tự)

Chùa Thọ Am tương truyền có từ thế kỷ VII. Tên chữ: Bất Nhiễm Tự. Xếp hạng: Di tích thành phố (1988). Vị (...)

Chùa Long Đọi (Diên Linh Tự)

Chùa Long Đọi có từ năm 1054, thời Lý. Tên chữ: Diên Linh Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia đặc biệt (2017). (...)

Chùa Ngòi (Quang Ân Tự)

Chùa Quang Ân được lập năm 1704. Tên chữ: Quang Ân Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1995). Vị trí: (...)

Chùa Yên Xá (Thanh An thiền tự)

Chùa Yên Xá có từ trước thế kỷ XVII. Tên chữ: Thanh An thiền tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1990). Vị (...)