Nam nội thành

Bài

Chùa Tam Thôn (Phổ Tế)

Chùa Tam Thôn xây vào cuối thế kỷ XVIII. Tên chữ: Phổ Tế Tự 普 濟 寺. Xếp hạng: Di tích Hà Tây. Vị trí: QQ76+47, Trường Thịnh, Ứng Hòa, Hà Nội. Cách BĐX Bờ (...)

Chùa Sét (Đại Mỗ)

Chùa Sét (Đại Mỗ) muộn nhất cũng có từ năm 1806. Tên chữ: Linh Quang Tự. Xếp hạng: Di tích thành phố. Vị trí: XQV4+X9, xóm Tháp, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ (...)

Chùa Ngòi (Quang Ân Tự)

Chùa Quang Ân được lập năm 1704. Tên chữ: Quang Ân Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1995). Vị trí: XR86+GW, xã Thanh Liệt, H. Thanh Trì, TP Hà Nội. Cách BĐX (...)

Chùa Huỳnh Cung

Chùa Huỳnh Cung có từ thế kỷ XV. Tên chữ: Sùng Phúc Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1989). Vị trí: XR3F+GM, xã Tam Hiệp, H. Thanh Trì, TP Hà Nội. (...)

Chùa Ngâu

Chùa Ngâu theo truyền thuyết có từ thời Lý. Tên chữ: Hưng Long Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1995). Vị trí: XR3R+53, xã Tam Hiệp, H. Thanh Trì, TP Hà (...)

Chùa Siêu Quần

Chùa Siêu Quần có từ thế kỷ XVII. Tên chữ: Linh Ứng Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1994). Địa chỉ: WR63+Q9 thôn Siêu Quần, xã Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, (...)