Tây nội thành

Bài

Chùa Thượng Cát

Chùa làng Thượng Cát còn gọi chùa Giác hay Cổ Giác, có từ trước năm 1655. Tên chữ: Kỳ Vũ Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1992). Vị trí: 3PVP+53, phố Châu (...)

Chùa Hậu Ái

Chùa Hậu Ái có từ trước năm 1733. Tên chữ: Đại Ý Tự. Xếp hạng: Di tích thành phố (2013). Vị trí: thôn Hậu Ái, 2PQG+QP, xã Vân Canh, H. Hoài Đức, TP. (...)

Chùa Hạ Mỗ

Chùa thôn Hạ Mỗ tương truyền có từ thế kỷ VI. Tên chữ: Hải Giác Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1991). Vị trí: 4M6Q+MV, thôn Hạ Mỗ, xã Hạ Mỗ, H. (...)

Chùa Dị Nậu

Chùa Dị Nậu có từ thế kỷ XVI. Tên chữ: Bảo Quang Tự. Thờ hậu: thiền sư Từ Đạo Hạnh. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1990). Vị trí: 3J3C+FX, xã Dị Nậu, H. (...)

Chùa Cao (Ninh Sơn)

Chùa Cao có từ lâu đời. Tên chữ: Linh Thông Tự. Vị trí: WPH2+6V, núi Ninh Sơn, TT. Chúc Sơn, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội. Cách BĐX Bờ Hồ: 21km (hướng 8h). (...)

Chùa Mía

Chùa Mía có từ đầu thế kỷ XVII. Tên chữ: Sùng Nghiêm Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1993). Vị trí: 5F69+H2, thôn Đông Sàng, H. Ba Vì, TP. Hà Nội. Cách Hồ (...)