C. Nhân vật

Thần tích đình làng Tây Hồ

Trong cung cấm của đình làng Tây Hồ thờ 5 vị thần, gồm 3 đại vương: Bảo Trung, Minh Khiết, Uy Linh Lang, (...)

Triệu Việt Vương (548-571)

Trong "Đại Việt sử ký toàn thư" ghi là về Triệu Quang Phục thì sử cũ không chép gì, Ngô Sĩ Liên (...)

Lý Thường Kiệt (1019–1105)

Lý Thường Kiệt làm quan trải qua 3 triều vua: Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông. Ông từng (...)

Thái sư Đào Cam Mộc (?—1015)

Trong số những người góp công đưa Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế, nhà sư Vạn Hạnh và tướng quân Đào Cam (...)

Lê Hoàn (941–1005)

Lê Đại Hành 黎 大 行 húy Lê Hoàn 黎 桓 (941–1005) là vị hoàng đế sáng lập nhà Tiền Lê và trị vì quốc gia Đại (...)

Họ Khúc (905–930)

Khúc Thừa Dụ 曲 承 裕 tự giành quyền cai quản Giao Châu và đóng tại thành Đại La trong 3 năm (...)