Kién trúc

Cầu Long Biên

Cầu Long Biên khánh thành năm 1902, nối Bến Nứa với Gia Lâm. Cầu dài 2.290m, xe lửa chạy ở giữa, kể (...)

Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Văn Miếu - Quốc Tử Giám có từ thế kỷ XI. Xếp hạng: Di tích quốc gia đặc biệt (2013). Vị trí: số 58 phố (...)

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Bảo tàng Hồ Chí Minh khánh thành ngày 19-5-1990. Vị trí: 2RPM+63, số 19 Ngọc Hà, P. Đội Cấn, Q. Ba (...)

Những biệt thự Tân cổ điển ở Hà Nội

Giới thiệu Trong thời kỳ khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1887 – 1918) người Pháp đã bắt đầu xây dựng (...)

Chùa Mèo

Chùa Mèo còn gọi là chùa Chu, có từ thời Lê. Tên chữ: Đỉnh Miêu Thiền Tự. Lễ hội: Tết Nguyên Đán. Xếp (...)

ĐÌNH THỔ TANG

Đình Thổ Tang có từ thế kỷ XVII. Thờ: thành hoàng Lân Hổ, thân mẫu ngài và Thần Nuôi Ná. Xếp hạng: di (...)

Chùa Tiêu Sơn (Thiên Tâm Tự)

Chùa Tiêu Sơn có từ thế kỷ X. Tên chữ: Thiên Tâm Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1991). Vị trí: (...)

Thức kiến trúc cổ Việt Nam

Tên gọi các cấu kiện Căn nhà được xây dựng theo các vì nhà, sau đó các vì được dựng lên và nối với nhau (...)

Đền Lê Lai

Đền có từ lâu đời, dân gọi là đền Tép hoặc chùa Tép. Thờ: Lê Lai người đã hy sinh thay cho Lê Lợi. Lễ hội: (...)