c. Phía Nam

Đền Nội Am (Liên Ninh)

Đền Nội Am có từ trước năm 1637. Thờ: thành hoàng làng là ngài Nguyễn Phục. Xếp hạng: Di tích quốc gia (...)

Đình Việt Yên

Đình Việt Yên còn gọi đình Kẻ Vẹt, vốn là ngôi đền có từ trước năm 1461 và thờ sứ quân Nguyễn Siêu làm (...)

Đền Om (Ngũ Hiệp)

Đền Om có từ đầu thế kỷ XVII. Thờ 2 vị nhân thần là tướng Đoàn Thượng và tiến sĩ Nguyễn Phục. Xếp hạng: (...)

Đình Yên Mỹ

Đình Yên Mỹ có từ đầu thế kỷ XIX. Thờ 3 vị thành hoàng làng: Cao Sơn đại vương, Thiệu Quân đại vương và (...)

Đình Ngọc Hồi

Đình có từ trước năm 1743. Thờ: Bảo Công và hai người em gái. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1989). Vị trí: (...)

Đình Kim (Song Khê)

Đình Kim có từ cuối thời Lê trung hưng. Thờ 6 vị đại vương làm thành hoàng làng. Xếp hạng: Di tích quốc (...)