Phía Tây

Cụm di tích đình Cốc

Cụm di tích đình Cốc (Cốc Thượng, Cốc Trung, Cốc Hạ) có từ thời Lê. Thờ: Lục vị thành hoàng, (...)

Miếu Đồng Cổ (Nguyên Xá)

Miếu Đồng Cổ có từ thế kỷ XVIII. Thờ: thần núi Đồng Cổ. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1989). Vị trí: (...)

Miếu Mèn

Miếu Mèn có từ thời Lý. Thờ: Bà Man Thiện - mẹ của Hai Bà Trưng. Xếp hạng: Di tích quốc gia (...)

Phủ thờ họ Đặng

Phủ thờ họ Đặng ở thôn Lương Xá, còn gọi là Hữu Phủ Từ, được xây năm 1647. Thờ: Hậu Trạch Công Đặng (...)

Quán Bến

Quán Bến có từ khoảng giữa thế kỷ XV. Thờ: Đỗ Bí, danh tướng của Lê Lợi. Xếp hạng: Di tích thành (...)

Quán làng Hương Ngải

Quán làng Hương Ngải có từ thế kỷ XVIII. Thờ: Tam vị Đại vương họ Đỗ. Xếp hạng: Di tích thành (...)