d. Phía Tây

Đình La Phù (Hoài Đức)

Đình La Phù có ít nhất từ năm 1730. Thờ: Tĩnh Quốc Đại Vương. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1988). Vị trí: (...)

Đình Đông Viên

Đình Đông Viên có từ thế kỷ XVII. Thờ: Tản Viên sơn thánh. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1991). Vị trí: (...)

Đình Phú Hữu

Đình Phú Hữu có từ thời Lê trung hưng. Thờ: Tản Viên sơn thánh. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1994). Vị (...)

Đình Duyên Ứng

Đình Duyên Ứng có từ khoảng thế kỷ XVIII. Thờ thành hoàng: Đông Hải đại vương, tướng của Hùng Vương thứ (...)

Đình Bài Trượng

Đình Bài Trượng có từ thế kỷ XVIII. Thờ: đức thành hoàng làng là Hùng Duệ Công và phu nhân. Xếp hạng: Di (...)

Đình Lương Xá (Lam Điền)

Đình Lương Xá có từ thế kỷ XVIII. Thờ 8 vị vua nhà Lý. Xếp hạng: Di tích tỉnh Hà Tây (cũ). Vị trí: (...)