Bài

Chùa Sùng Quang

Chùa Sùng Quang còn gọi chùa Sùng hay chùa Cả, có từ thế kỷ XVIII. Tên chữ: Sùng Quang Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1993). Vị trí: 3Q6J+FP, ngõ (...)

Hà Nội - thành phố sông hồ

Trước đây, khu vực thuộc phạm vi Hà Nội ngày nay là đầm lầy, rừng rậm với sự sinh sống của nhiều loài thú dữ, nhưng qua hàng ngàn năm, với sự bồi đắp của những (...)

Chùa Quán Chiền

Chùa Quán Chiền vốn là một đạo quán có từ thời Lý, sau chuyển thành chùa. Tên chữ: Viên Dương Quán. Xếp hạng: Di tích cấp Thành phố (2011). Vị (...)

Chùa Tam Thôn (Phổ Tế)

Chùa Tam Thôn xây vào cuối thế kỷ XVIII. Tên chữ: Phổ Tế Tự 普 濟 寺. Xếp hạng: Di tích Hà Tây. Vị trí: QQ76+47, Trường Thịnh, Ứng Hòa, Hà Nội. Cách BĐX Bờ (...)

Triệu Quang Phục (?-571)

Trong "Đại Việt sử ký toàn thư" ghi là về Triệu Quang Phục thì sử cũ không chép gì, Ngô Sĩ Liên đã lấy nguồn từ dã sử và sách khác để viết (...)

Chùa Tiêu Sơn

Chùa Tiêu Sơn có từ thế kỷ X. Tên chữ: Thiên Tâm Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1991). Vị trí: 4XPM+X3 Tiêu Thượng, Tương Giang, Tx. Từ Sơn, Bắc Ninh. (...)

Huyện Thanh Oai

Địa bàn huyện Thanh Oai liền kề với quận Hà Đông và huyện Thanh Trì ở phía Bắc. Phía Đông tiếp giáp huyện Thường Tín. Phía Tây giáp huyện Chương Mỹ. Phía Nam (...)

Hà Nội, Hà Đông

Năm 1831, vua Minh Mạng xóa bỏ Bắc Thành (gồm 11 trấn và 1 phủ trực thuộc) ở miền Bắc và đặt Hà Nội làm một tỉnh mới như 30 tỉnh khác trên đất Việt Nam. Hà (...)

Đình Miêng Hạ

Đình Miêng Hạ có từ cuối thế kỷ XVIII. Thờ thành hoàng: thần Cao Sơn và Quý Minh. Lễ hội: 4 tháng Giêng ÂL. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1993). Vị trí: (...)