1039 MỤC LỤC

Xung quanh hồ, đầm Hà Nội

hồ đầmdi tích
 1. Chùa Bà Đá (Linh Quang Tự)
 2. Đền Bà Kiệu
 3. Chùa Bà Nành (Tiên Phúc Tự)
 4. Chùa Bà Ngô (Ngọc Hồ Tự)
 5. Chùa Bát Tháp
 6. Bích Câu đạo quán
 7. Chùa Bộc (Sùng Phúc Tự))
 8. Chùa Am Cây Đề (Thanh Ninh Tự)
 9. Chùa Chân Tiên
 10. Đền Cổ Lương
 11. Đình Cổ Vũ
 12. Chùa Am Cửa Bắc (Phổ Quang Tự)
 13. Đình Đại (Bạch Mai)
 14. Đình Đại Yên
 15. Đền Đông Hương, đền Hàng Trống
 16. Đình Đông Thành
 17. Đình Đồng Lạc
 18. Chùa Đồng Quang
 19. Am Gia Hội (đền Thọ Phúc Lộc)
 20. Đình Giảng Võ
 21. Đình Giáp Tứ
 22. Đình Hào Nam
 23. Đình Hoàng Cầu
 24. Chùa Hoàng Mai (Nga My Tự)
 25. Đình Hoàng Mai
 26. Đền Hoả Thần
 27. Chùa Huy Văn (Dục Khánh Tự)
 28. Chùa Hưng Ký (Võ Hưng Thiền Am)
 29. Chùa Hương Tuyết
 30. Đình Khương Thượng
 31. Chùa Kim Cổ
 32. Chùa Kim Liên
 33. Đình, đền Kim Liên
 34. Chùa Kim Mã (Kim Sơn Tự)
 35. Đình Kim Mã
 36. Đền Kim Ngưu
 37. Chùa Liên Phái (Liên Tông Tự)
 38. Đền Liễu Giai
 39. Đình Liễu Giai
 40. Đình Linh Đàm
 41. Đình và chùa Linh Quang (Văn Chương)
 42. Chùa Linh Ứng (Khâm Thiên)
 43. Đền-đình Lương Sử
 44. Đền Lừ
 45. Chùa Lý Triều Quốc Sư
 46. Đình và nghè Mai Động
 47. Chùa Một Cột (Diên Hựu Tự)
 48. Chùa Mỹ Quang (Linh Quang Tự)
 49. Chùa Nam Đồng (Càn An Tự)
 50. Đình Nam Đồng
 51. Đình Nam Hương
 52. Đình Ngọc Khánh
 53. Đền Ngọc Liên
 54. Đền Ngọc Sơn
 55. Chùa Ngũ Xã (Thần Quang Tự)
 56. Đình Ngũ Xã
 57. Đình và đền Nhân Nội
 58. Chùa Phổ Giác
 59. Đền Phù Ủng
 60. Chùa Phụng Thánh
 61. Chùa Phương Liệt (Linh Quang Tự)
 62. Đinh Phương Liệt
 63. Chùa Quang Minh
 64. Chùa Quán La (Khai Nguyên Tự)
 65. Đình Quán La
 66. Chùa Quán Sứ
 67. Chùa Quảng Bá (Hoằng Ân Tự)
 68. Đình Quảng Bá
 69. Chùa Quỳnh Lôi (Long Khánh Tự)
 70. Chùa Sét (Đại Bi Tự)
 71. Đền Sòng Sơn
 72. Chùa Sở Thượng (Hưng Phúc Tự)
 73. Chùa Tảo Sách (Linh Sơn Tự)
 74. Đình Tân Khai
 75. Phủ Tây Hồ
 76. Chùa Thanh Nhàn (Linh Sơn Tự)
 77. Chùa Thanh Nhàn (Ô Chợ Dừa)
 78. Chùa Thái Cam
 79. Chùa Thiên Phúc
 80. Cụm di tích hồ Thiền Quang
 81. Đình Thổ Quan
 82. Chùa Tiên Tích
 83. Chùa Trấn Quốc
 84. Chùa Trích Sài (Thiên Niên Tự)
 85. Văn chỉ và đình Trích Sài
 86. Đình, đền Trung Phụng
 87. Chùa Trung Tự (Phúc Long Tự)
 88. Đình Trung Tự
 89. Chùa Tương Mai (Linh Ứng Tự)
 90. Đình Tương Mai
 91. Chùa Tứ Kỳ (Linh Tiên Tự)
 92. Chùa Vạn Niên
 93. Đình Vạn Phúc
 94. Chùa Vân Hồ (Linh Thông Tự)
 95. Chùa Vĩnh Trù
 96. Chùa Vua
 97. Chùa Vũ Thạch (Quang Minh Tự)
 98. Đình, đền Vũ Thạch
 99. Chùa Xã Đàn (Kim Yên Tự)
 100. Đền Sóc Xuân La
 101. Y Miếu Thăng Long
 102. Đình Yên Phụ
 103. Đình Yên Thái