Ha Noi Panorama

Chu du cùng Nguyễn Chí Công

Trang nhà > Giới thiệu > Hỗ trợ > Danh sách chùa Hà Nội

List of Ha Noi pagodas

Danh sách chùa Hà Nội

Liste des pagodes à Ha Noi

Thứ Ba 16, Tháng Tư 2019, bởi Cong_Chi_Nguyen

TP Hà Nội gồm cả tỉnh Hà Tây cũ hiện nay có 2.007 ngôi chùa, trong đó hơn 10% được công nhận là di tích quốc gia. Sau đây là danh sách những ngôi chùa đã được tác giả nghiên cứu tại chỗ, chụp ảnh rồi tham khảo tài liệu để viết bài mô tả kỹ càng về địa lý, lịch sử, kiến trúc và di sản văn hoá.

 1. Chùa Ái Mộ (Thiên Định Tự)
 2. Chùa Am Cây Đề (Thanh Ninh Tự)
 3. Chùa Anh Linh (Anh Linh Tự)
 4. Chùa Bà Đá (Linh Quang Tự)
 5. Chùa Bà Nành (Tiên Phúc Tự)
 6. Chùa Bà Ngô (Ngọc Hồ Tự)
 7. Chùa Báo Ân (Siêu Loại)
 8. Chùa Bát Tháp (Vạn Bảo Tự)
 9. Chùa Bắc Biên (Phúc Xá)
 10. Chùa Bằng Liệt (Linh Tiên Tự)
 11. Chùa Bình Vọng (Báo Quốc Tự)
 12. Chùa Bồ Đề (Thiên Sơn Tự)
 13. Chùa Bối Khê (Đại Bi Tự)
 14. Chùa Bộc (Sùng Phúc Tự)
 15. Chùa Cao (Linh Thông Tự)
 16. Chùa Cả Phú Đô (Linh Sơn Tự)
 17. Chùa Cầu Đông (Đông Môn Tự)
 18. Chùa Chân Tiên (Phúc Lâm Tự)
 19. Chùa Châu Long (Châu Long Tự)
 20. Chùa Cót (Ngọc Quán Tự)
 21. Chùa Cổ Linh (Cổ Linh Tự)
 22. Chùa Cổ Loa (Bảo Sơn Tự)
 23. Chùa Cự Đà (Linh Minh Tự)
 24. Chùa Dâu Nghĩa Đô (Phúc Ân Tự)
 25. Chùa Dị Nậu (Bảo Quang Tự)
 26. Chùa Duệ Tú (Quảng Khai Tự)
 27. Chùa Đại Áng (Thiên Phúc Tự)
 28. Chùa Đại Cát (Sùng Khang Tự)
 29. Chùa Đại Lan (Cổ Huệ Tự)
 30. Chùa Đào Xuyên (Thánh Ân Tự)
 31. Chùa Đăm (Hưng Khánh Tự)
 32. Chùa Đậu (Thành Đạo Tự)
 33. Chùa Đình Quán (Bà Bông Tự)
 34. Chùa Định Công Thượng (Thiên Phúc Tự)
 35. Chùa Đông Ba (Sùng Ân Tự)
 36. Chùa Đồng Quang (Đồng Quang Tự)
 37. Chùa Đức Hậu (Linh Sơn Tự)
 38. Chùa Đức Viên (Hồng Đức Tự)
 39. Chùa Gia Lâm (Diên Phúc Tự)
 40. Chùa Giàn (Thiên Phúc Tự)
 41. Chùa Giáp Nhất (Phúc Lâm Tự)
 42. Chùa Hà (Thánh Đức Tự)
 43. Chùa Hà Trì (Đức Mục Tự)
 44. Chùa Hạ Mỗ (Hải Giác Tự)
 45. Chùa Hàm Long (Hàm Long Tự)
 46. Chùa Hậu Ái (Đại Ý Tự)
 47. Chùa Hiển Quang
 48. Chùa Hoa Lăng
 49. Chùa Hoà Mã (Thiên Quang Tự)
 50. Chùa Hoàng Mai (Nga My Tự)
 51. Chùa Hòe Nhai (Hồng Phúc Tự)
 52. Chùa Hòe Thị (Hương Đỗ Tự)
 53. Chùa Huy Văn (Dục Khánh Tự)
 54. Chùa Huỳnh Cung (Sùng Phúc Tự)
 55. Chùa Hưng Ký (Võ Hưng Thiền Am)
 56. Chùa Hưng Long (Minh Long Tự)
 57. Chùa Hương
 58. Chùa Hương Hải (Hương Hải Thiền Tự)
 59. Chùa Hương Tuyết
 60. Chùa Ích Vịnh (Phúc Long Tự)
 61. Chùa Keo (Báo Ân Trùng Nghiêm Tự)
 62. Chùa Khê Hồi (Hoa Lâm Thiền Tự)
 63. Chùa Khuyến Lương (Diên Phúc Tự)
 64. Chùa Khương Hạ (Phụng Lộc Tự)
 65. Chùa Khương Trung (Khương Trung Tự)
 66. Chùa Kiến Sơ (Kiến Sơ Tự)
 67. Chùa Kim Cổ (Kim Cổ Cổ Tự)
 68. Chùa Kim Giang (Diên Phúc Tự)
 69. Chùa Kim Hoàng (Đại Bi Tự)
 70. Chùa Kim Liên (Kim Liên Tự)
 71. Chùa Kim Mã (Kim Sơn)
 72. Chùa Kim Quan (Ấn Quang Tự)
 73. Chùa La Khê (Diên Khánh Tự)
 74. Chùa làng Miêu Nha (Thiên Khánh Tự)
 75. Chùa làng Mui (Hưng Thánh Quán)
 76. Chùa Láng (Chiêu Thiền Tự)
 77. Chùa Lại Đà (Cảnh Phúc Tự)
 78. Chùa Liên Phái (Liên Tông Tự)
 79. Chùa Linh Quang Văn Chương
 80. Chùa Linh Tiên Quán (Linh Tiên Quán)
 81. Chùa Linh Ứng Tự (Khâm Thiên)
 82. Chùa Lưu Phái (Linh Sơn Tự)
 83. Chùa Lý Triều Quốc Sư (Tiên Thị Từ)
 84. Chùa Mai Phúc (Minh Tông Tự)
 85. Chùa Mật Dụng (Mật Dụng Tự)
 86. Chùa Mậu Lương Thượng (Đại Bi Tự)
 87. Chùa Mễ Trì Thượng (Thiên Trúc Tự)
 88. Chùa Mía (Sùng Nghiêm Tự)
 89. Chùa Một Cột (Diên Hựu Tự)
 90. Chùa Mứng (Cảm Ứng Tự)
 91. Chùa Mỹ Quang (Linh Quang Tự)
 92. Chùa Nam Dư Hạ (Thiên Phúc Tự)
 93. Chùa Nam Dư Thượng (Nghiêm Thắng Tự)
 94. Chùa Nam Đồng (Càn An Tự)
 95. Chùa Nành (Pháp Vân Tự)
 96. Chùa Nền (Đản Cơ Tự)
 97. Chùa Ngâu (Hưng Long Tự)
 98. Chùa làng Trạm (Nghiêm Quang Tự)
 99. Chùa Ngọc Hồi (Ngọc Hồi Tự)
 100. Chùa Ngọc Trục (Đại Phúc Tự)
 101. Chùa Ngũ Xã (Thần Quang Tự)
 102. Chùa Nhân Hoà (Phúc Lâm Tự)
 103. Chùa Nhân Mỹ (Thanh Quang Tự)
 104. Chùa Nhổn (Càn Phúc Tự)
 105. Chùa Ninh Xá (Phổ Minh Tự)
 106. Chùa Pháp Vân (Bồ Đà Tự)
 107. Chùa Phú Gia (Bà Già Tự)
 108. Chùa Phúc Khánh (chùa Sở)
 109. Chùa Phùng Khoang (Thanh Xuân Tự)
 110. Chùa Phụng Thánh (Phụng Thánh Tự)
 111. Chùa Phương Liệt (Linh Quang Tự)
 112. Chùa Quan Nhân (Sùng Phúc Tự)
 113. Chùa Quang Ân (Quang Ân Tự)
 114. Chùa Quang Hoa (Quang Hoa Tự)
 115. Chùa Quang Minh (Quang Minh Tự)
 116. Chùa Quán Chiền (Viên Dương Quán)
 117. Chùa Quán Huyền Thiên (Huyền Thiên Cổ Quán)
 118. Chùa Quán La (Khai Nguyên Tự)
 119. Chùa Quán Sứ (Quán Sứ Tự)
 120. Chùa Quảng Bá (Hoằng Ân Tự)
 121. Chùa Sải (Tĩnh Lâu Tự)
 122. Chùa Sét (Đại Bi Tự)
 123. Chùa Siêu Quần (Linh Ứng Tự)
 124. Chùa Sổ (Ước Lễ)
 125. Chùa Sủi (Đại Dương Sùng Phúc Tự)
 126. Chùa Sùng Phúc (Sùng Phúc thiền viện)
 127. Chùa Sùng Quang (Sùng Quang Tự)
 128. Chùa Tam Huyền (Sùng Phúc Tự)
 129. Chùa Tam Thôn (Phổ Tế Tự)
 130. Chùa Tàu Tượng (Phổ Giác Tự)
 131. Chùa Tảo Sách (Linh Sơn Tự)
 132. Chùa Tăng Phúc (Cầu Giấy)
 133. Chùa Tăng Phúc (Long Biên)
 134. Chùa Tây Cú (Thiên Phúc Tự)
 135. Chùa Tây Phương (Sùng Phúc Tự)
 136. Chùa Thanh Am (Đông Linh Tự)
 137. Chùa Thanh Lương (Hộ Quốc Tự)
 138. Chùa Thanh Nhàn (Thanh Nhàn Tự)
 139. Chùa Thanh Nhàn (Linh Sơn Tự)
 140. Chùa Thanh Sam (Linh Quang Tự)
 141. Chùa Thái Bình (Diên Phúc)
 142. Chùa Tân Khai (Thái Cam Tự)
 143. Chùa Thánh Chúa (Thánh Chúa Tự)
 144. Chùa Thầy (Thiên Phúc Tự)
 145. Chùa Thọ Am (Bất Nhiễm Tự)
 146. Chùa Thổ Khối (Sùng Phúc Tự)
 147. Chùa thôn Bến (Phúc Nghiêm Tự)
 148. Chùa Thượng Cát (Kỳ Vũ Tự)
 149. Chùa Thượng Phú Đô (Tăng Long Tự)
 150. Chùa Thượng Phúc (Bảo Tháp Tự)
 151. Chùa Thượng Thanh (Diên Phúc Tự)
 152. Chùa Tiên Linh (Chung Linh Tự)
 153. Chùa Tiên Tích (Tiên Tích Tự)
 154. Chùa Tổ Ông (Tổ Ông Linh Ứng Tự)
 155. Chùa Trăm Gian (Quảng Nghiêm Tự)
 156. Chùa Trầm (và chùa Hang)
 157. Chùa Trần Đăng (Diên Phúc Tự)
 158. Chùa Trấn Quốc (Trấn Quốc Tự)
 159. Chùa Triều Khúc (Hương Vân Tự)
 160. Chùa Triệu Khánh (Triệu Khánh Tự)
 161. Chùa Trích Sài (Thiên Niên Tự)
 162. Chùa Trung Tự (Phúc Long Tự)
 163. Chùa Tư Đình (Sùng Khánh Tự)
 164. Chùa Tự Khoát (Hưng Phúc Tự)
 165. Chùa Tứ Hiệp (Long Quang Tự)
 166. Chùa Tứ Kỳ (Linh Tiên Tự)
 167. Chùa Tứ Liên (Tam Bảo Tự)
 168. Chùa Vạn Niên (Vạn Niên Tự)
 169. Chùa Văn Trì (Bồ Đề Tự)
 170. Chùa Vân Hồ (Linh Thông Tự)
 171. Chùa Vẽ (Tư Khánh Cổ Tự)
 172. Chùa Võng La (Bạch Sam Tự)
 173. Chùa Võng Thị (Vĩnh Khánh Tự)
 174. Chùa Vô Vi (Vô Vi Tự)
 175. Chùa Vua (Đế Thích Quán, Hưng Khánh Tự)
 176. Chùa Vũ Thạch (Quang Minh Tự)
 177. Chùa Xã Đàn (Kim Yên Tự)
 178. Chùa Yên Nội (Thánh Quang Tự)
 179. Chùa Yên Phú (Khánh Hưng Tự)
 180. Chùa Yên Xá (Thanh An Tự)

Xem online : Danh sách đình Hà Nội


Bài và ảnh: Đông Tỉnh NCCong

Có nhắn tin hay bình luận gì không?

Diễn đàn ghi danh mới được đăng

Trước khi tham gia vào diễn đàn này, bạn phải ghi danh. Nếu chưa ghi danh, bạn phải ghi danh.

Đường nốighi danhquên mật mã?