Trang nhà > Giới thiệu > Hỗ trợ > Đền, quán, lăng, miếu, từ đường ở Hà Nội

List of Ha Noi Temples

Đền, quán, lăng, miếu, từ đường ở Hà Nội

Thủy đình trước đền Hát Môn. Ảnh NCCong ©2015
 1. Bích Câu đạo quán
 2. Đàn Xã Tắc
 3. Đền Bà Chúa (Kẻ Noi)
 4. Đền Bà Chúa Kho
 5. Đền Bà Kiệu
 6. Đền Bạch Mã
 7. Đền Bia Bà
 8. Đền Ca Công
 9. Đền Cao Sơn
 10. Đền Cây Quế
 11. Đền Chu Văn An
 12. Đền, bến Chương Dương
 13. Đền Cổ Loa
 14. Đền Cổ Lương
 15. Đền Cơ Xá
 16. Đền Dầm
 17. Đền Dực Thánh
 18. Đền Đại Lộ
 19. Đền Định Công Thượng
 20. Đền Đông Hạ
 21. Đền Đông Thiên
 22. Đền Đồng Cổ (Kẻ Bưởi)
 23. Đền Đồng Nhân
 24. Đền Đống Nước
 25. Đền Hào Nam
 26. Đền Hát Môn
 27. Đền Hậu Thổ
 28. Đền, đình Hoà Mã
 29. Đền Hoàng Trung
 30. Đền Hoành Sơn
 31. Đền Hoả Thần
 32. Đền Hương Tượng
 33. Đền Kim Giang
 34. Đền Liễu Giai
 35. Đền Lương Sử
 36. Đền Lừ
 37. Đền Mê Linh
 38. Đền Ngọc Liên
 39. Đền Ngọc Sơn
 40. Đền Nhân Nội
 41. Đền Phạm Tu
 42. Đền Phù Đổng
 43. Đền Quán Thánh
 44. Đền Sóc
 45. Đền Sòng Sơn
 46. Đền Thịnh Thôn
 47. Đền Thuỵ Hương
 48. Đền Tiên Hạ
 49. Đền Trấn Vũ (Ngọc Trì)
 50. Đền Và
 51. Đền Văn Quán
 52. Đền Vệ Quốc
 53. Đền Voi Phục
 54. Đền Voi Phục Thụy Khuê
 55. Đền Xâm Thị
 56. Đền Ỷ Lan (Dương Xá)
 57. Đền Yên Thành
 58. Đền Yên Xá
 59. Điện Dục Anh
 60. Lăng đá Phạm Đôn Nghị
 61. Lăng Quận Vân
 62. Miếu Công Đình
 63. Miếu Đầm
 64. Miếu Đồng Cổ
 65. Miếu Gàn
 66. Miếu Lại Đà
 67. Miếu Linh Linh
 68. Miếu Mậu Lương
 69. Miếu Mèn
 70. Miếu Tam vị đại vương
 71. Miếu Tế Xuyên
 72. Miếu Thọ Am
 73. Miếu Thượng Thanh (Cai Công)
 74. Miếu Trung Liệt
 75. Phủ Tây Hồ
 76. Quán Làng Hương Ngải
 77. Từ đường Nguyễn Quý
 78. Văn Miếu–Quốc Tử Giám
 79. Y Miếu

Xem online : Danh sách các chùa Hà Nội


Bài và ảnh: Đông Tỉnh NCCong