List of Ha Noi Community Halls

Danh sách đình Hà Nội

village hall

TP Hà Nội gồm cả tỉnh Hà Tây cũ hiện nay có 1.804 ngôi đình, trong đó hơn 10% được công nhận là di tích quốc gia. Sau đây là danh sách những ngôi đình đã được tác giả NCCông nghiên cứu tại chỗ, chụp ảnh rồi tham khảo tài liệu để viết bài mô tả về địa lý, lịch sử, kiến trúc và di sản văn hoá.

 1. Đình An Thái
 2. Đình Áng Phao
 3. Đình Ba Dân
 4. Đình Ba Thôn (Bặt Chùa)
 5. Đình Bát Tràng
 6. Đình Bạch Trữ
 7. Đình Bình Vọng
 8. Đình Bồng Mạc
 9. Đình Canh Hoạch
 10. Đình Canh Nậu
 11. Đình Cầu Đơ
 12. Đình Chèm
 13. Đình Chu Quyến
 14. Đình Con Cóc (Cự Chính)
 15. Đình Cót
 16. Đình Công Đình
 17. Đình Cổ Loa
 18. Đình Dị Nậu
 19. Đình Dương Tảo
 20. Đình Đa Sĩ
 21. Đình Đại
 22. Đình Đại Áng
 23. Đình Đại Cát
 24. Đình Đại Lan
 25. Đình Đại Mỗ
 26. Đình Đại Phùng
 27. Đình Đại Yên
 28. Đình Đan Thầm
 29. Đình Đàn Viên
 30. Đình Định Công Thượng
 31. Đình Đông Hạ
 32. Đình Đông Ngạc
 33. Đình Đông Phù
 34. Đình Đông Thanh (Hương Ngải)
 35. Đình Đông Thành
 36. Đình Đông Thiên
 37. Đình Đồng Lạc
 38. Đình Đức Hậu
 39. Đình Đức Môn
 40. Đình Gia Lâm
 41. Đình Gia Thuỵ
 42. Đình Giao Tự
 43. Đình Giàn
 44. Đình Giảng Võ
 45. Đình Giáp Tứ
 46. Đình Giẽ Hạ
 47. Đình Giẽ Thượng
 48. Đình Hà Hồi
 49. Đình Hà Hương
 50. Đình Hà Lỗ
 51. Đình Hà Trì
 52. Đình Hà Vỹ
 53. Đình Hạ Hiệp
 54. Đình Hạ Thái
 55. Đình Hào Nam
 56. Đình Hậu Ái
 57. Đình Hoa Xá, Minh Ngự Lâu
 58. Đình Hoà Mục
 59. Đình Hoàng
 60. Đình Hoàng Cầu
 61. Đình Hoàng Mai
 62. Đình Hoàng Xá
 63. Đình Hòe Thị
 64. Đình Hồ Khẩu
 65. Đình Hội Xá
 66. Đình Huỳnh Cung
 67. Đình Hướng Dương
 68. Đình Hữu Bằng
 69. Đình Ích Vịnh
 70. Đình Khê Hồi
 71. Đình Khoan Tế
 72. Đình Khuyến Lương
 73. Đình Khúc Thủy
 74. Đình Khương Hạ
 75. Đình Khương Thượng
 76. Đình Khương Trung
 77. Đình Kiêu Kị
 78. Đình Kiều Nhị
 79. Đình Kiều Thị
 80. Đình Kim Giang
 81. Đình Kim Hoàng
 82. Đình Kim Liên
 83. Đình Kim Lũ
 84. Đình Kim Mã
 85. Đình Kim Ngân
 86. Đình, nghè Kim Sơn
 87. Đình La Khê
 88. Đình Lạc Thị
 89. Đình làng Khoai
 90. Đình làng Miêu Nha
 91. Đình làng Mui
 92. Đình làng Ngâu
 93. Đình làng Nha
 94. Đình làng So
 95. Đình làng Trạm
 96. Đình Lại Đà
 97. Đình Lệ Mật
 98. Đình Liễu Giai
 99. Đình Linh Quang (Văn Chương)
 100. Đình Lỗ Khê
 101. Đình Lương Sử
 102. Đình Lương Xá
 103. Đình Lưu Khê
 104. Đình Mai Dịch
 105. Đình, nghè Mai Động
 106. Đình Mai Phúc
 107. Đình Mễ Trì Hạ
 108. Đình Mễ Trì Thượng
 109. Đình Miêng Hạ
 110. Đình Mọc Giáp Nhất
 111. Đình Nam Dư Hạ
 112. Đình Nam Dư Thượng
 113. Đình Nam Đồng
 114. Đình Nam Hương
 115. Đình Nga My Hạ
 116. Đình Ngãi Cầu
 117. Đình Nghiêm Xá
 118. Đình Ngọc Động
 119. Đình Ngọc Hà
 120. Đình Ngọc Khánh
 121. Đình Ngọc Tảo
 122. Đình Ngọc Trục
 123. Đình Nguyệt Áng
 124. Đình Nhân Nội
 125. Đình Nhật Tân
 126. Đình Ninh Sơn
 127. Đình Ninh Xá
 128. Đình Nỏ Bạn
 129. Đình Nội Bình Đà
 130. Đình Phú Diễn
 131. Đình Phú Diễn (Hữu Hoà)
 132. Đình Phú Đô
 133. Đình Phú Xuyên
 134. Đình Phúc Xá
 135. Đình Phùng Khoang
 136. Đình Phương Châu
 137. Đình Phương Liệt
 138. Đình Phương Quan
 139. Đình Quan Nhân
 140. Đình Quán Giá
 141. Đình Quang Húc
 142. Đình Quỳnh Đô
 143. Đình Sài Đồng
 144. Đình Siêu Quần
 145. Đình Tảo Dương
 146. Đình Tân Khai (Vĩnh Hưng)
 147. Đình Tây Đằng
 148. Đình Tế Xuyên
 149. Đình Thanh Hà
 150. Đình Thanh Lũng
 151. Đình Thanh Trì
 152. Đình Thái Bình
 153. Đình Thái Cam (Tân Khai)
 154. Đình Thị Cấm
 155. Đình Thọ Am
 156. Đình Thổ Khối
 157. Đình Thổ Quan
 158. Đình thôn Bến
 159. Đình thôn Viên
 160. Đình Thuấn Nhuế Nội
 161. Đình Thúy Lĩnh
 162. Đình Thụy Phiêu
 163. Đình Thuỵ Ứng
 164. Đình Thượng Cát
 165. Đình Thượng Đồng
 166. Đình Trân Tảo
 167. Đình Trần Đăng
 168. Đình Triều Khúc
 169. Đình Trung Kính (Trung Phụng)
 170. Đình Trung Lập
 171. Đình Trung Tự
 172. Đình Trung Văn
 173. Đình Tu Hoàng (Nhổn)
 174. Đình Tương Mai
 175. Đình Tường Phiêu
 176. Đình Tự Nhiên
 177. Đình Tựu Liệt
 178. Đình Ứng Thiên
 179. Đình Ước Lễ
 180. Đình Văn Điển
 181. Đình Văn Giáp
 182. Đình Văn Quán
 183. Đình Văn Trì
 184. Đình Vân Sa
 185. Đình Viên Châu
 186. Đình Vĩnh Ninh
 187. Đình Vĩnh Thịnh
 188. Đình Vĩnh Trung
 189. Đình Vòng
 190. Đình Vòng (Dịch Vọng Hậu)
 191. Đình Vũ Thạch
 192. Đình Xâm Xuyên
 193. Đình Xuân Canh
 194. Đình Yên Duyên
 195. Đình Yên Nội
 196. Đình Yên Phụ
 197. Đình Yên Thái
 198. Đình Yên Trường
 199. Đình Yên Xá

Bài và ảnh: Đông Tỉnh NCCong

Có nhắn tin hay bình luận gì không?

Diễn đàn ghi danh mới được đăng

Trước khi tham gia vào diễn đàn này, bạn phải ghi danh. Nếu chưa ghi danh, bạn phải ghi danh.

Đường nốighi danhquên mật mã?