Cung đường Sông Đáy 10

KẾ HOẠCH CHỦ NHẬT 5.12.2021

 • 8h nhóm A khởi hành từ số 20A phố Núi Trúc
 • 8h30 nhóm B lên xe tại số 167 phố Phương Mai

LỘ TRÌNH THAM QUAN

BUỔI SÁNG

 1. Đình Hương Tảo, xã Ngọc Tảo
 2. Đình, Chùa Triệu Xuyên, x. Long Xuyên
 3. Đình Phúc Trạch, x. Võng Xuyên
 4. Đình, Làng Võng Ngoại, x. Võng Xuyên
 5. Miếu Thuần Mỹ, Chùa Nghiêm Phúc, x. Trạch Mỹ Lộc

BUỔI CHIỀU

 1. Đình Cung Sơn, Chùa Hưng Thọ, x. Tích Giang
 2. Chùa, Đình Tường Phiêu, x. Tích Giang
 3. Chùa, Đình Mỹ Giang, x. Tam Hiệp
 4. Đình, Chùa Hiệp Thuận, x. Hiệp Thuận

BẢN ĐỒ


©NCCông 2021