Tây Hồ district

Tài liệu đính kèm

Bài

Đền Đồng Cổ (Kẻ Bưởi)

Đền Đồng Cổ do vua Lý Thái Tông cho xây dựng năm 1028. Thờ: thần núi Đồng Cổ. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1992). Địa chỉ: số 353 phố Thụy Khuê, phường Bưởi, (...)

Đình Yên Phụ

Đình Yên Phụ có từ trước năm 1619. Thờ thành hoàng: 3 anh em Uy Linh Lang. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1990). Địa chỉ: phố Yên Hoa; mã cộng: 3R2P+XF Yên (...)

Chùa Kim Liên

Chùa lập năm 1443. Tên chữ: Đại Bi Tự, năm 1771 đổi thành Kim Liên Tự 金 蓮 寺. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1962). Địa chỉ: ngõ số 1 Âu Cơ; mã cộng: 3R5M+C5 (...)

Chùa Trấn Quốc

Chùa lập từ thế kỷ VI; lúc đầu ở ven sông Hồng, đến năm 1615 dời vào chỗ bây giờ. Tên chữ: Trấn Quốc Tự 鎭 國 寺. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1962). Địa chỉ: (...)

Chùa Võng Thị (Vĩnh Khánh Tự)

Chùa Võng Thị tên chữ Vĩnh Khánh Tự, có từ cuối thời Lý, năm 2001 xây lại. Xếp hạng: Di tích quốc gia. Địa chỉ: 75 phố Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP (...)

Chùa Tảo Sách

Chùa Tảo Sách còn gọi là Tào Sách, có từ thế kỷ XVI. Tên chữ: Linh Sơn Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1993). Địa chỉ: số 386 phố Lạc Long Quân, 3R96+8M Nhat (...)

Từ then chốt cùng nhòm