Tây Hồ district

Attached documents

Articles

Đền Đồng Cổ (Kẻ Bưởi)

Đền Đồng Cổ do vua Lý Thái Tông cho xây năm 1028. Thờ: thần núi Đồng Cổ. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1992). Vị trí: 2RW6+MJ, số 353 phố Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. (...)

Đình Yên Phụ

Đình Yên Phụ có từ trước năm 1619. Thờ thành hoàng: 3 anh em Uy Linh Lang. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1990). Vị trí: 3R2P+XF, phố Yên Hoa, P. Yên Phụ, (...)

Chùa Kim Liên

Chùa lập năm 1443. Tên chữ: Kim Liên Tự 金 蓮 寺. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1962). Vị trí: ngõ 1 Âu Cơ, 3R5M+C5, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, TP Hà Nội. Cách BĐX (...)

Chùa Trấn Quốc

Chùa ra đời từ thế kỷ VI, năm 1615 dời từ bãi sông vào Hồ Tây. Tên chữ: Trấn Quốc Tự 鎭 國 寺. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1962). Vị trí: 2RXP+5Q, số 30 (...)

Chùa Võng Thị

Chùa Võng Thị có từ cuối thời Lý, năm 2001 xây lại. Tên chữ: Vĩnh Khánh Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia. Vị trí: 3R36+3R, 75 phố Võng Thị, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, (...)

Chùa Tảo Sách

Chùa Tảo Sách còn gọi Tào Sách, có từ thế kỷ XVI. Tên chữ: Linh Sơn Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1993). Vị trí: 3R96+8M, số 386 Lạc Long Quân, P. Nhật (...)

Other keywords in this group