debate

Attached documents

Articles

Lại bàn về khái niệm Khu phố cổ

Dưới đây TS Vi Văn An trao đổi về ý kiến của các ông Dương Trung Quốc, Mai Thanh Sơn, Nguyễn Trực Luyện xung quanh diễn đàn "Đi tìm tên mới cho khu phố cổ Hà (...)

Để khỏi mất nốt những gì còn lại

Dưới đây là bài viết của nhà sử học Dương Trung Quốc trên diễn đàn "Đi tìm tên mới cho khu phố cổ Hà Nội" của báo Lao Động 1. Tôi đồng ý rằng cần "chính danh" (...)

Cần một cơ chế mới cho khu phố cổ

Dù đồng ý hay không với ý tưởng tìm tên mới cho Khu phố cổ Hà Nội nhưng các kiến trúc sư đều thống nhất rằng ta chưa có một cơ chế quản lý hiệu quả để bảo tồn (...)

Khu phố cổ hay khu kẻ chợ?

Nhắc đến việc gìn giữ khu phố cổ Hà Nội, người ta thường chỉ nghĩ đến những ngôi nhà (được gọi là) cổ trong khu vực này. Một khu chợ lớn "Không khí khu phố (...)

Other keywords in this group