taoism

Tài liệu đính kèm

Bài

Đền Ngọc Sơn

Đền Ngọc Sơn xây năm 1842 trên nền đền Quan Đế có từ thời Lê. Thờ: thần Văn Xương và Đức thánh Trần. Xếp hạng: Di tích đặc biệt (2013). Địa chỉ: số 4 phố (...)

Làng Hương Ngải

Đình Đông Thanh theo truyền thuyết có từ thời Trần. Thờ: Tam vị Đại vương. Xếp hạng: Di tích thành phố (2005). Địa chỉ chùa Thượng Phúc: 3H5X+HP (...)

Phủ Tây Hồ

Phủ Tây Hồ tương truyền có từ thế kỷ XVII. Thờ: Mẫu Liễu Hạnh. Lễ hội: 3/3 và 13/8 âm lịch. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1996). Địa chỉ: 52 Đặng Thai Mai, (...)

Chùa Linh Tiên Quán

Đây là quán Đạo giáo, muộn nhất cũng từ thời Mạc, đến thời Nguyễn chuyển thành chùa. Tên chữ: Linh Tiên Quán. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1990). Địa (...)

Từ then chốt cùng nhòm