Hồ Tây lake

Tài liệu đính kèm

Bài

Thành Thăng Long

Tô Lịch—Nùng Sơn theo phong thủy xưa là hai biểu tượng của nước non Thăng Long—Hà Nội. Nói theo sinh thái học nhân văn thì Thăng Long—Hà Nội là một đô thị (...)

Đền Quán Thánh

Đền Quán Thánh có từ thế kỷ XI. Tên chữ: Chân Vũ Quán 真武觀, Trấn Vũ Quán 鎮武觀. Thờ: thần Huyền Thiên Trấn Vũ. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1962). Địa chỉ: số 13 (...)

Làng Nam Tràng–Ngũ Xã

Nam Tràng có từ cuối đời Lê, tên chữ Ngũ Xã Tràng, nổi tiếng về đúc đồng. Làng nằm trên bán đảo lớn nhất của hồ Trúc Bạch. Nay thuộc: phường Trúc Bạch, (...)

Đình Yên Phụ

Đình Yên Phụ có từ trước năm 1619. Thờ thành hoàng: 3 anh em Uy Linh Lang. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1990). Địa chỉ: phố Yên Hoa; mã cộng: 3R2P+XF Yên (...)

Chùa Bát Tháp (Vạn Bảo)

Chùa làng Vạn Bảo tương truyền có từ cuối thời Lý. Tên chữ: Bát Tháp Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1989). Địa chỉ: 211 phố Đội Cấn, 2RPC+3X Ngọc Hồ, Ba Đình, (...)

Chùa Kim Liên

Chùa lập năm 1443. Tên chữ: Đại Bi Tự, năm 1771 đổi thành Kim Liên Tự 金 蓮 寺. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1962). Địa chỉ: ngõ số 1 Âu Cơ; mã cộng: 3R5M+C5 (...)

Từ then chốt cùng nhòm