Cà Lồ river

Attached documents

Articles

Đền Cổ Loa

Khu di tích thành Cổ Loa, đền An Dương Vương, đình Ngự Triều, am Mỵ Châu, giếng Ngọc, miếu Kim Quy, đền Cao Lỗ. Xếp hạng: Di tích quốc gia đặc biệt (2012). Vị (...)

Đình Hà Vỹ

Đình Hà Vỹ tương truyền có từ năm 1426. Thờ: 5 vị tướng có công giúp nước. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1989). Địa chỉ: thôn Đại Vỹ, 4WQ4+W5 Liên Hà, Đông Anh, (...)

Đình Hà Hương

Đình Hà Hương (Giỗ Hương) xây từ trước năm 1629. Thờ: 2 tướng đời Hùng Vương thứ 6. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1989). Địa chỉ: thôn Hà Hương, 5V2W+8C Liên Hà, (...)

Đình Hà Lỗ

Đình Hà Lỗ có từ trước năm 1629. Thờ: anh em Vũ Dục Công, Vũ Minh Công, tướng của Hùng Vương thứ 6. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1989). Địa chỉ: thôn Hà Lỗ, (...)

Đình Lỗ Khê

Đình Lỗ Khê có từ thời Hậu Lê. Thờ: 2 vị tướng thời Hùng Vương và 2 vị khác tham gia khởi nghĩa Lê Lợi. Xếp hạng: Di tích lịch sử văn hóa quốc gia (1989). Địa (...)

Đền Ca Công

Đền Ca Công có từ đầu thời Hậu Lê. Thờ: 2 vị tổ nghề hát ca trù. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1989). Địa chỉ: thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. (...)

Other keywords in this group