Đình Nhân Trạch

Publié le 7 Tháng Tư

©NCCông 2021 Nhan Trach community hall
Chỉ dẫn Đình làng Nhân Trạch có từ năm 1643. Thờ: 2 vợ (...)

Đình Bình Minh (Cổ Bi)

Publié le 28 Tháng Ba

Đình Bình Minh nằm trên nền hành cung Cổ Bi xây năm 1727. Thờ thành hoàng: chúa Trịnh Cương. Lễ (...)

Đình Mông Phụ

Publié le 22 Tháng Ba

©NCCông 2018-2021, Mong Phu community hall
Chỉ dẫn Đình làng Mông Phụ có từ thời Mạc. Thờ (...)

Đình Thanh Lãm

Publié le 19 Tháng Ba

©NCCông 2021, Thanh Lam community hall
Chỉ dẫn Đình Thanh Lãm có từ thời Nguyễn. Thờ: 2 đức (...)

Đình Bối Hà

Publié le 16 Tháng Ba

©NCCông 2021, Boi Ha community hall
Chỉ dẫn Đình Bối Hà có từ thời Lê. Thờ thành hoàng: đại (...)

Đình Thọ Tháp

Publié le 15 Tháng Ba

©NCCông 2013-2021, Tho Thap community hall
Chỉ dẫn Đình Thọ Tháp có từ thời Lê. Thờ 2 thành (...)

Đình và miếu Tàm Xá

Publié le 13 Tháng Ba

Đình Tàm Xá có từ thời Lê. Thờ: Tản Viên tam thánh, Long Linh (con của Âu Cơ) và Cẩm phu nhân (có (...)

Đình Tri Lai

Publié le 9 Tháng Ba

Đình Tri Lai có từ thời Lê. Xếp hạng: Di tích quốc gia (2014). Vị trí: 69PW+GW, thôn Tri Lai, xã Đồng (...)

Đình, chùa Dục Tú

Publié le 5 Tháng Ba

Tiền thân làng Dục Tú có từ thế kỷ III. Đình thờ Sĩ Nhiếp. Chùa tên chữ là Tiên Cảnh Tự. Xếp (...)

0 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | ... | 207