Phường Nguyễn Trung Trực

Bài

Phố Hàng Than

Phố Hàng Than dài 408m, đi từ dốc Yên Phụ về phía nam qua các phố: Nguyễn Khắc Nhu, Phạm Hồng Thái, Hòe Nhai, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Trung Trực rồi đến (...)

Phố Hòe Nhai

Phố Hòe Nhai dài gần 400m, đi từ dốc Yên Phụ qua các phố: Hồng Phúc, Nguyễn Trường Tộ, Hàng Than, Quán Thánh rồi nối phố Phan Đình Phùng. Nay thuộc: phường (...)

Phố Hàng Bún

Phố Hàng Bún dài 484m, đi từ phố Yên Phụ đến Phan Đình Phùng qua các phố: Phó Đức Chính, Nguyễn Khắc Nhu, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Trường Tộ, Quán Thánh. Nay (...)