Bắc nội thành

Bài

Chùa Lại Đà

Chùa Lại Đà có từ thế kỷ XVIII. Tên chữ: Cảnh Phúc Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1989). Vị trí: 3VH8+2M Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội. Cách BĐX Bờ Hồ: 11km (...)

Chùa Đức Hậu

Chùa làng Đức Hậu có từ thế kỷ XVII. Tên chữ: Linh Sơn Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1994). Vị trí: 6VMM+QJ thôn Đức Hậu, Đức Hoà, Sóc Sơn, Hà Nội. Cách (...)

Chùa Cổ Loa

Chùa Cổ Loa có từ thế kỷ XVII. Tên chữ: Bảo Sơn Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1993). Vị trí: 4V7F+MC, thôn Cổ Loa, xã Cổ Loa, H. Đông Anh, TP. Hà Nội. (...)

Chùa Võng La

Chùa Võng La có từ thời Lê, còn gọi chùa Chài hoặc chùa Ba. Tên chữ: Bạch Sam Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1996). Địa chỉ: thôn Võng La, 4Q2Q+XM Hải Bối, (...)

Chùa Thái Bình

Chùa Thái Bình tương truyền có từ thời Lý. Tên chữ: Diên Phúc Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1992). Địa chỉ: thôn Thái Bình, 3VJM+GP Thái Bình, Mai Lâm, Đông (...)