Đông nội thành

Bài

Chùa Cự Linh (Ngọc Trì)

Chùa Cự Linh (Ngọc Trì) có từ thế kỷ XVIII. Tên chữ: Cự Linh Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1990). Vị trí: 2WC2+HF, số 467 đường Bát Khối, P. Thạch (...)

Chùa làng Trạm

Chùa làng Trạm có từ thời Lê Trung hưng. Tên chữ: Nghiêm Quang Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1989). Vị trí: 2VFQ+CQ, số 205 đường Bát Khối, P. Long Biên, (...)

Chùa Thổ Khối

Chùa làng Thổ Khối có từ thế kỷ XVIII. Tên chữ: Sùng Phúc Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1991). Vị trí: 2W54+58, đường ĐT378, P. Cự Khối, Q. Long Biên, (...)

Chùa Bồ Đề (Gia Lâm)

Chùa Bồ Đề có từ thế kỷ XV. Tên chữ: Thiên Sơn Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1990). Vị trí: 2VP8+9M, ngõ 92 Phú Viên, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, TP Hà Nội. (...)

Chùa Nành

Chùa làng Nành có từ thời nhà Mạc. Tên chữ: Pháp Vân Tự 法 雲 寺. Thờ: Pháp Vân. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1989). Vị trí: 3WJX+54 thôn Phù Ninh, xã Ninh Hiệp, (...)

Chùa Kiến Sơ (Phù Đổng)

Chùa làng Phù Đổng có từ thế kỷ IX. Tên chữ: Kiến Sơ Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1975). Vị trí: 3X46+46, xã Phù Đổng, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội. Cách BĐX (...)